مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران

مرکز فروش مواد شیمیایی

کشت - مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران

انواع محیط های کشت

روی تصویر کلیک نمایید

شیمیایی ایرانی - مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران

انواع مواد شیمیایی ایرانی

روی تصویر کلیک نمایید

مواد شمیایی صنعتی

انواع مواد شیمیایی صنعتی

روی تصویر کلیک نمایید

شرکت بهار افشان تهران

محصولات بهار افشان

روی تصویر کلیک نمایید

سایت فروش مواد شیمیایی

علمینوگستر مرکز فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی آماده ارائه فروش و  مشاوره به مراکز دارویی و تحقیقاتی کشور می باشد.

توزیع و ارسال مواد شیمیایی در کل کشور مشهد , تبریز , اصفهان , اردبیل و شیراز ...