فروش مواد شیمیایی مرک

لیست قیمت مواد شیمیایی مرک آلمان و سیگما آلدریچ

CM113829 800x800 - فروش مواد شیمیایی مرک

گاز پک C مرک

کاتالوگ نامبر 116275
قیمت: زوی تصویر کلیک نمایید

CM113829 800x800 - فروش مواد شیمیایی مرک

گاز پک A مرک

کاتالوگ نامبر 113829
قیمت:روی تصویر کلیک نمایید

Phos buftab 100ml - فروش مواد شیمیایی مرک

قرصPBS فسفات بافر

هر عدد قرص 5/000 تومان برای 100 میلی لیتر

tlc plate 250x250 - فروش مواد شیمیایی مرک

کاغذ TLC 105554

قیمت: روی تصویر کلیک نمایید

merck elminogostar - فروش مواد شیمیایی مرک

تیومرسال Thimerosal

کد 817043
100 گرم قیمت کلیک نمایید
1 کیلوگرم قیمت کلیک نمایید

APP01ZIA paper Ph Merck 021 - فروش مواد شیمیایی مرک

کاغذ PH

کد محصول :109535
قیمت: کلیک نمایید

وارد کننده (ده روزه)

فروش تیترازول

انواع تیترازول

کلیک نمایید

LE ph Buffer Solutions 700x200 03142016 - فروش مواد شیمیایی مرک

بافر 4 یک لیتری مرک 109435

قیمت: تماس حاصل نمایید

LE ph Buffer Solutions 700x200 03142016 - فروش مواد شیمیایی مرک

بافر 10 یک لیتری 109438

قیمت: تماس حاصل نمایید

LE ph Buffer Solutions 700x200 03142016 - فروش مواد شیمیایی مرک

بافر 7 یک لیتری مرک 109431

قیمت: تماس حاصل نمایید

20170814 151935 - فروش مواد شیمیایی مرک

سیتریک اسید منو هیدرات

قیمت: تماس حاصل نمایید

20170814 151935 - فروش مواد شیمیایی مرک

سیتریک اسید منو هیدرات مرک

یک کیلویی قیمت: تماس حاصل نمایید

فروش مواد تخصصی

.jpg - فروش مواد شیمیایی مرک

محلول آمونیاک مرک 105432

پک 1 و 2.5 لیتری
قیمت کلیک نمایید

107209 Hydrogen peroxide107209 Hydrogen peroxide ALL - فروش مواد شیمیایی مرک

آب اکسیژنه مرک

پک 1 و 2.5 لیتری
قیمت کلیک نمایید

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

نرمال هگزان مرک 104367

پک 1 و 2.5 لیتری
قیمت : کلیک نمایید

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

ایزوپروپانول hplc مرک 101040

پک 1 و 2.5 لیتری
قیمت

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

متاتول hplc مرک 106007

پک 1 و 2.5 لیتری
قیمت کلیک نمایید

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

استون مرک 100014

پک 1 و 2.5 لیتری
قیمت

820176 - فروش مواد شیمیایی مرک

820176 مرک merck

2-برمواتیل آمید برماید 100 گرم 000/000 تومان

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

اسید هیدروکلریدریک مرک 100317

پک 1 و 2.5 لیتری
قیمت کلیک نمایید

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

ایزوپروپانول hplc مرک 101040

هر 2/5 لیتر 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

100030 مرک Acetonitrile

استونیتریل hplc قیمت هر لیتر کلیک نمایید

فروش مواد شیمیایی مرک

115333 مرک Water for chromatography

آب کروماتوگرافی هر لیتر /تومان

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

818708 | Formaldehyde solution 37%

هر لیتر 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

818709 | Glycerol

گلیسرول مرک قیمت یک لیتر 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

818709 | Glycerol

گلیسرول مرک قیمت هر لیتر 2/5 لیتری 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

108121 | Bromocresol green

برمو کروزول گرین مرک 5 گرمی 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

100244 | Citric acid monohydrate

سیتریک اسید منو هیدرات مرک قیمت 500 گرمی 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

115525 | RINGER tablets

قرص رینگر مرک 100 عددی هر بسته 420/000

فروش مواد شیمیایی مرک

107961| ENTELLAN

چسب انتلان مرک
500 سی سی قیمت:

سدیم هیدروکسید مرک

سدیم هیدروکساید | Sodium hydroxide

در پک های مختلف : برای اطلاع از قیمت های کلیک نمایید

فروش مواد شیمیایی مرک

814528 | 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate

100 گرمی
000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

106541 | Sodium nitroprusside dihydrate

سدیم نیترو پروساید 25گرمی
000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

106541 | Sodium nitroprusside dihydrate

سدیم نیترو پروساید 100 گرمی 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

818731 | Salicylic acid

سالسیلیک اسید
100 گرمی
000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

100243 | Citric acid monohydrate

اسید سیتریک مرک
یک کیلوگرم
000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

102402| Iron(II) ethylenediammonium sulfate

استاندارد آهن دی اتیلن دی آمونیوم 80 گرمی 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

102406| Sodium chloride volumetric standard

استاندارد سدیم کلراید 80 گرمی 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

104936 | Potassium chloride

پتاسیم کلراید مرک
یک کیلوگرم
000/000 تومان

فروش پلاسمای خرگوش

113306 | Rabbit plasma

پلاسمای خرگوش
قیمت : روی تصویر کلیک نمایید

علمینوگستر - فروش مواد شیمیایی مرک

Streptozocin STZ

100 میلی گرمی 650تومان

sigma

L8000 | L-LEUCINE

Sigma 25 گرمی 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

100013| Acetone EMPROVE

استون آزمایشگاهی دارویی قیمت : روی تصویر کلیک نمایید

فروش مواد شیمیایی مرک

106400 | Sodium chloride

سدیم کلرید 1 یک کیلوگرمی 000/000 تومان

Lipoic acid

لیپوئیک اسید Lipoic acid

25 کیلوگرمی
قیمت هر کیلوگرم تماس

فروش مواد شیمیایی مرک

106400 | Sodium chloride

سدیم کلرید 1 یک کیلوگرمی 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

104936 | Potassium chloride

پتاسیم کلراید مرک
یک کیلوگرم 000 تومان

مغرف فنول رد مرک

Phenol red | 107241

فنول رد
در پک های مختلف : برای اطلاع از قیمت های کلیک نمایید

فروش مواد شیمیایی مرک

کلروفرم | 102445 Chloroform

پک 1 و 2.5 لیتری
قیمت کلیک نمایید

خرید سدیم بی کربنات

سدیم بی کربنات | Sodium hydrogen carbonate

در پک های مختلف : برای اطلاع از قیمت های کلیک نمایید

قیمت دو پروپانول

دو پروپانول مرک 109634

در پک های مختلف : برای اطلاع از قیمت های کلیک نمایید

قیمت پتاسیم یدید مرک

پتاسیم یدید | 105043 Potassium iodide

پک 250 , 500گرمی و 1 کیلوگرمی
قیمت کلیک نمایید

برای اطلاع از موجودی و قیمت سایر مواد و همچنین واردات تماس حاصل نمایید.

شرکت دارویی مرک : تقریبا در تمام جهان این نام یک نام آشنا و یادآور کیفیت بالا در عین تنوع گسترده در حوزه ی مواد آزمایشگاهی و تامین مواد اولیه دارویی می باشد. برای مطالعه شرکت مرک MERCK روی لینک زیر در پایین صفحه کلیک نمایید:

مرکز فروش در تهران

چیست , تهران , آلدریچ , قیمت 97 , 98 , 99 , سایت آلمان , خرید , قیمت , شرکت , نمایندگی آلمان