نرمال هگزان مرک

فروش نرمال هگزان مرک ( ان هگزان)
n-Hexane CAS 110-54-3 | 104367 - Merck

قیمت نرمال هگزان مرک

نرمال هگزان مرک  ( ان هگزان مرک )

کد محصول : 104367

مقدار : 2.5 لیتر و 1 لیتری

نوع بسته بندی : بطری شیشه ای

n-hexane Merck

Catalogue Number 104367

   Qty/Pack 2.5 L, 1 L

Packaging Glass bottle

قیمت  خرید نرمال هگزان merck

1 لیتری : 380/000 تومان

2/5 لیتری : 940/000 تومان

برای گرفتن قیمت همکاری و در تعداد با ما تماس حاصل نمایید.

بروز رسانی 25.2.1401