انواع ترازوی آزمایشگاهی

ترازوی آزمایشگاهی با دقت های مختلف از 0.1 الی 0.0001
با دقت و کیفیت بالا و قیمت مناسب