کلروفرم مرک

قیمت کلروفرم مرک 102445
Chloroform CAS 67-66-3 | 102445 - Merck Millipore

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

کلروفرم مرک 

گرید : جهت آنالیز

کد محصول : 102445

مقدار : 2.5 لیتر و 1 لیتری

نوع بسته بندی : بطری شیشه ای

Hydrogen peroxide 35% Merck

grade : for analysis

Catalogue Number 108600

   Qty/Pack 2.5 L, 1 L

Packaging glass bottle

قیمت کلروفرم مرک merck

1 لیتری : 560/000 تومان

2/5 لیتری : 1/350/000 تومان

برای گرفتن قیمت همکاری و در تعداد با ما تماس حاصل نمایید.

بروز رسانی 25.2.1401