تیترازول تیوسولفات سدیم

تیترازول تیوسولفات سدیم 0.1 نرمال
sodium thiosulfate titrisol

فروش تیترازول

تیترازول 0.1 نرمال تیوسولفات سدیم

مناسب برای یک لیتر محلول تیوسولفات سدیم ( 0.1 مول بر لیتر)

کد محصول : 109950

نوع بسته بندی : آمپول پلاستیکی

تعداد در بسته بندی : یک عدد

دمای نگهداری :+15 الی+25 سانتی گراد

Sodium thiosulfate solution (0.1 N) Titrisol

      for 1000 ml, c(Na₂S₂O₃) =0.1mol/l

Catalogue Number   109950

Packaging Plastic ampoule

Qty/Pack 1 amp

Storage : store at +15c to +25c

قیمت : 230/000 تومان

برای گرفتن قیمت همکاری و تعداد تماس با شرکت

تاریخ بروز رسانی 20/01/01