باریل شیشه ای و پلاستیکی

فروش انواع باریل شیشه ای و پلاسیتکی شیردار و ساده

باریل آزمایشگاهی یک مخزن برای نگهداری مایعات و آب مقطر و انواع حلال های شیمیایی در مقادیر بالا کاربرد دارد , دارای دو نوع پلاسیتکی و شیشه ای در حجم های 5 و 10 و15 و 20 لیتری می باشد .

علمینوگستر آماده فروش انواع باریل شیردار و بدون شیردار در برندهای و حجم های مختلف پلاستیکی و شیشه ای می باشد.

Aspirator Bottle

باریل شیشه ای 5 لیتری

برند زیماکس simax

Aspirator Bottle

باریل شیشه ای 10 لیتری

برند زیماکس simax

Aspirator Bottle

باریل شیشه ای 15 لیتری

برند زیماکس simax

Aspirator Bottle

باریل شیشه ای 20 لیتری

برند زیماکس simax

باریل شیشه ای شیردار

باریل شیشه ای 5 لیتری

برند چینی

باریل شیشه ای شیردار

باریل شیشه ای 10 لیتری

برند چینی

باریل شیشه ای شیردار

باریل شیشه ای 15 لیتری

برند جینی

باریل شیشه ای شیردار

باریل شیشه ای 20 لیتری

برند چینی

باریل پلاستیکی

باریل پلاستیکی 5 لیتری

برند چینی

باریل پلاستیکی

باریل پلاستیکی 10 لیتری

برند چینی

باریل پلاستیکی

باریل پلاستیکی 15 لیتری

برند جینی

باریل پلاستیکی

باریل پلاستیکی 20 لیتری

برند چینی