آمونیاک مرک

فروش آمونیاک مرک 105432
Ammonia solution 25% | 105432 - Merck Millipore

خرید آمونیاک مرک

آمونیاک مرک

کد محصول : 105432

مقدار : 2.5 لیتر و 1 لیتری

نوع بسته بندی : بطری شیشه ای

Ammonia solution 25%

Catalogue Number 105432

   Qty/Pack 2.5 L, 1 L

Packaging Glass bottle

قیمت آمونیاک مرک merck

1 لیتری : 270/000 تومان

2/5 لیتری : 650/000 تومان

برای گرفتن قیمت همکاری و در تعداد با ما تماس حاصل نمایید.

بروز رسانی 25.2.1401