محیط پلیت کانت آگار PCA

محیط پلیت کانت آگار مرک
Plate Count agar Merck
PCA

محیط کشت مرک

نام محصول : محیط کشت پلیت کانت آگار

 کد محصول : 105463

کمپانی سازنده : مرک

نوع بسته بندی : بطری پلاستیکی

مقدار : 500 گرمی

دمای مناسب نگهداری 15+ الی 25+

ظاهر ( رنگ) : قهوه ای مایل به زرد

     Plate Count agar (PCA) 

Synonyms: Casein-peptone dextrose yeast agar

Catalogue Number 105463
Packaging  Plastic bottle
Qty/Pack 500 g

Storage Store at +15°C to +25°C

 

  Appearance (color) yellowish to yellowish-brown

قیمت : 000/000 تومان

برای گرفتن قیمت همکاری و در تعداد با ما تماس حاصل نمایید.

66405180      _      66969924