متانول گرید hplc

متانول مرک گرید کروماتوگرافی
Methanol gradient grade for liquid chromatography

متانول گرید hplc

متانول گرید hplc مرک

کد محصول : 106007

مقدار : 2.5 لیتر و 1 لیتری

نوع بسته بندی : بطری شیشه ای

 Methanol hplc 

Catalogue Number 100013

   Qty/Pack 2.5 L, 1 L

Packaging Glass bottle

قیمت متانول گرید hplc merck

1 لیتری : 495/000 تومان

2/5 لیتری : 1/150/000 تومان

برای گرفتن قیمت همکاری و در تعداد با ما تماس حاصل نمایید.

بروز رسانی 25.2.1401