فروش انواع محیط کشت

فروش انواع محیط کشت میکروبی و سلولی

merck elminogostar - فروش انواع محیط کشت

محیط کشت مرک MERCK

ارائه محیط های کشت
500 گرمی گرانولی مرک
کلیک نمایید

qlabbig - فروش انواع محیط کشت

محیطهای کشت کیولب QUELAB

محیط کشت کیولب 100 و 500 گرمی
کلیک نمایید

علمینو - فروش انواع محیط کشت

محیط کشت لیوفیلکم LIOFILCHEM

محیط های کشت 100 و 500 گرمی لیوفیلکم
کلیک نماید

scharlau - فروش انواع محیط کشت

محیط های کشت شارلو SCHARLAU

محیط کشت های شارلو اسپانیا
کلیک نمایید

محیط کشت گیبکو

محیط کشت سلولی و سرم ها

برندهای gibco و...
کلیک نمایید

قیمت محیط کشت های میکروبی , قیمت انواع محیط کشت میکروبی , محیط کشت سلولی , انواع محیط های کشت در میکروبیولوژی , فروش اینترنتی محیط کشت , انواع محیط کشت باکتری , انواع محیط کشت میکروبی

قیمت انواع محیط کشت میکروبی ... شرکت های تولید کننده محیط کشت میکروبی
خرید محیط کشت آزمایشگاهی ... شرکت های فروشنده محیط کشت میکروبی