لوازم مصرفی پلاستیکی

محصولات پلاستیکی آزمایشگاهی

فروش ویژه محصولات پلاستیکی انواع رک های آزمایشگاهی میکروتیوب , سرسمپلر , کرایو ویال و فالکون ها و جای لام  با کیفیت و قیمت های رقابتی
برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید:  66483719 021
.jpg - لوازم مصرفی پلاستیکی

نوک سمپلر 10-0/1 کریستالی کوتاه

هر بسته 13/000 تومان

سمپلر کریستالی بلند - لوازم مصرفی پلاستیکی

نوک سمپلر 10-0/1 کریستالی بلند

هر بسته 16/000 تومان

سمپلر زرد - لوازم مصرفی پلاستیکی

نوک سمپلر 100-10 زرد

هر بسته 8/500 تومان

سمپلر آبی - لوازم مصرفی پلاستیکی

نوک سمپلر 1000-100 آبی

هر بسته 9/500 تومان

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

نوک سمپلر فیلتردار 10-0/1

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

نوک سمپلر فیلتردار 100-10

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

نوک سمپلر فیلتردار 1000-100

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

میکروتیوب 0/2 cc

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

میکروتیوب 0/5 cc

قیمت : 22/000 تومان

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

میکروتیوب 1/5 cc

قیمت : 15/500 تومان

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

میکروتیوب 2 cc

قیمت : 19/500 تومان

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

میکروتیوب 5 cc

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

فالکون 10cc

لوله سانتریفیوژ

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

فالکون 10cc استریل

لوله سانتریفیوژ

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

فالکون 15cc

لوله سانتریفیوژ

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

فالکون 15cc استریل

لوله سانتریفیوژ

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

فالکون 50cc

لوله سانتریفیوژ

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

فالکون 50cc استریل

لوله سانتریفیوژ

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

رک فالکون 15 و 50

بزرگ 50 خانه

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

رک فالکون 15 و50

کوچک 28 خانه

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

کرایوویال 1.8cc

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

کرایوویال 1.8cc استریل

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

کرایوویال 5cc

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

کرایوویال 5cc استریل

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

رک کرایوویال 1.8cc

در 5 رنگ

20160521154397379737 - لوازم مصرفی پلاستیکی

رک کرایوویال کاغذی

100 خانه سلولزی یا مقوایی

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

رک کرایوویال 5cc

رک میکروتیوب

رک میکروتیوب 0/2

درب لولایی قیمت 12/500 تومان

رک میکروتیوب

رک میکروتیوب 0/5

درب لولایی قیمت: 12/500 تومان

رک میکروتیوب

رک میکروتیوب 1/5

درب لولایی قیمت:12/500 تومان

رک میکروتیوب

رک میکروتیوب 2

درب لولایی قیمت: 12/500 تومان

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

رک میکروتیوب 0/5

درب فشاری قیمت 10/500 تومان

رک میکروتیوب 1/5 و 2

درب فشاری قیمت 10/500 تومان

رک میکروتیوب 2

درب فشاری قیمت 10/500 تومان

میکروتیوب صابونی - لوازم مصرفی پلاستیکی

رک میکروتیوب دو طرفه

0/5-1/5 60 خانه

میکروتیوب صابونی - لوازم مصرفی پلاستیکی

رک میکروتیوب دوطرفه

0/5-1/5 96 خانه

میکروتیوب ترکیبی - لوازم مصرفی پلاستیکی

رک میکروتیوب چهار 4طرفه

قیمت 15/000 تومان

لام 25 تایی - لوازم مصرفی پلاستیکی

جعبه لام 25 تایی

قیمت 7/000 تومان

لام 50 تایی - لوازم مصرفی پلاستیکی

جعبه لام 50 تایی

قیمت 11/000 تومان

لام 100 تایی - لوازم مصرفی پلاستیکی

جعبه لام 100 تایی

قیمت 13/500 تومان

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

لوپ 10

یکبار مصرف استریل

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

لوپ 1

یکبار مصرف استریل

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

سوآپ

یکبار مصرف

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

سوآپ

یکبار مصرف استریل

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

لیست مزور پلاستیکی

(استوانه مدرج)کلیک نمایید

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

لیست ظرف نمونه پودری

کلیک نمایید

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

لیست ظرف نمونه مایعی

کلیک نمایید

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

لیست باریل پلاستیکی

حجم های مختلف کلیک نمایید

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

لیست پتری دیش پلاستیکی

سایز های مختلف کلیک نمایید

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

لیست پی پت

حجم های مختلف کلیک نمایید

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی

لیست پیست (آب فشان)

کلیک نمایید

قطره چکان

لیست پی پت پاستور پلاستیکی

حجم های مختلف کلیک نمایید

placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی
placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی
placeholder - لوازم مصرفی پلاستیکی