فیلترها و کاغذهای صافی آزمایشگاهی

انواع فیلتر آزمایشگاهی , فیلتر کاغذی آزمایشگاهی , فیلتر غشایی , فیلتر سرنگی , کاغذ صافی اشلس

کاغذ صافی از کجا بخرم

کاغذهای صافی

انواع کاغذهای صافی اشلس , معمولی و کروماتوگرافی
کلیک نمایید

انواع کاغذ واتمن

انواع کاغذ واتمن

خرید کاغذ واتمن شماره های 40 41 42 و ...

فروش فیلتر غشایی

ممبران فیلتر غشایی

فیلتر غشایی در جنس و قطر و منافذ مختلف
کلیک نمایید

سرنگی - فیلترها و کاغذهای صافی آزمایشگاهی

انواع فیلترهای سرنگی و ممبران

فیلترهای سرسرنگی و ممبران انواع جنس ها ptfe ,ca , pvdf , mce , gf , pes
کلیک نمایید

کاربرد کاغذهای صافی و ممبران فیلترهای آزمایشگاهی

بیش از 100 نوع کاغذهای صافی و فیلتر ممبران های موجود است , این کاغذ و فیلترها دارای طیف وسیع کاربرد در زمینه های زیست شناسی و شیمی و داروسازی می باشد.

کاربرد انواع کاغذ صافی کمی و کیفی

  • فیلتراسیون
  • جداسازی ذرات جامد از مایع
  • خالص سازی

کاربرد ممبران فیلتر و فیلتر سرسرنگی

  • جداسازی
  • استریل کردن
  • خالص سازی