محیط کشت مرک MERCK

فروش محیط کشت مرک آلمان

واردات و فروش انواع محیط کشت میکروبی مرک  CULTURE MEDIA MERCK

  با قیمت مناسب و رقابتی

محیط کشت merck

110886 | (Blood agar (base

محیط بلاد آگار مرک
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

FLUID thiogllycolate | 108191

تیوگل کولات براث
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

mueller-hinton agar 105437

محیط مولر هینتون
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110661 | MRS broth

محیط کشت ام آر اس براث
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

105459 | Tryptic Soy Broth

TSB محیط کشت تریپتیک سوی براث
قیمت: کلیک نمایید

محیط کشت merck

105458 | Tryptic Soy agar

محیط کشت تریپتیک سوی آگار TSA
قیمت: کلیک نمایید

محیط کشت merck

105438 | SABOURAUD 4% dextrose agar

SDA
محیط کشت سابرو دکستروز آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

108339 | SABOURAUD-2% dextrose broth

SDB
محیط کشت سابرو دکستروز براث
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

101406 | (Violet Red Bile Lactose) agar

VRB
محیط کشت ویولت رد بایل لاکتوز آگار
قیمت: کلیک نمایید

محیط کشت merck

110275 | (Violet Red Bile Dextrose) agar

VRBD
محیط کشت ویولت رد بایل دکستروز
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

107661 | Lactose broth

محیط کشت لاکتوز براث
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110675 | GIOLITTI-CANTONI broth (base)

GC
محیط کشت جیولیتی کانتونی براث
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110765 | EC (Escherichia coli) broth

EC
محیط کشت اشرشیاکلی
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

105406 | BAIRD-PARKER agar _base


محیط کشت برد پارکر آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

105267 | MYP (Mannitol egg yolk polymyxin) agar_base)

MYP
محیط کشت مانیتول اگ یولک پلی میکسین آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110860 | Dextrose casein-peptone agar

محیط کشت دکستروز کازئبن پپتون آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110886 | Blood agar)base)

محیط کشت بلاد آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

107882 | nutrient broth

محیط کشت نوترینت براث
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

107228 | Buffered Peptone Water


محیط کشت بافرد پپتون واتر
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

111755 | PALCAM Listeria-Selective agar _Base

محیط کشت پالکام لیستریا سلکتیو آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

107620 | Pseudomonas CFC/CN agar (base)

محیط کشت سودوموناس
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

105465 | MacCONKEY agar

محیط کشت مکانکی آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

105396 | MacCONKEY broth

محیط کشت مکانکی براث
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

101347 | EMB agar

محیط کشت ای ام بی
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

105287 | XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) agar

محیط کشت گزیلوز لسین دوستی کلیت
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

116000 | (yeast extract glucose chloramphenicol agar (YGC agar

محیط کشت وای جی سی
قیمت: کلیک نمایید

محیط کشت merck

102501 | SIMMONS citrate agar

محیط کشت سیمون سیترات
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110864 | (Sulfite iron agar (base

محیط کشت سولفیت آیرون آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110266 | Lauryl Sulfate broth

محیط کشت لوریل سولفات براث
قیمت: کلیک نمایید

محیط کشت merck

Plate Count agar |105463

محیط کشت پلیت کانت آگار
قیمت : کلیک نمایید

محیط کشت merck

110864 | (Sulfite iron agar (base

محیط کشت سولفیت آیرون آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110266 | Lauryl Sulfate broth

محیط کشت لوریل سولفات براث
قیمت: کلیک نمایید

محیط کشت merck

فروش محیط های کشت 500 گرمی مرک


قیمت: تماس حاصل فرمایید

برای دریافت قیمت و موجودی سایر محصولات مرک MERCK با شماره 66405180_021  تماس حاصل فرمایید , همچنین می توانید درخواست خود را از طریق لینک زیر در تلگرام نیز ارسال نمایید.

خرید و فروش و قیمت انواع محیط کشت میکروبی مرک
نمایندگی محیط کشت مرک آلمان