محیط کشت مرک MERCK

فروش محیط کشت مرک آلمان

واردات و فروش انواع محیط کشت میکروبی مرک  CULTURE MEDIA MERCK

  با قیمت مناسب و رقابتی

محیط کشت merck

110886 | (Blood agar (base

محیط بلاد آگار مرک
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

FLUID thiogllycolate | 108191

تیوگل کولات براث
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

mueller-hinton agar 105437

محیط مولر هینتون
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110661 | MRS broth

محیط کشت ام آر اس براث
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

105459 | Tryptic Soy Broth

TSB محیط کشت تریپتیک سوی براث
قیمت: کلیک نمایید

محیط کشت merck

105458 | Tryptic Soy agar

محیط کشت تریپتیک سوی آگار TSA
قیمت: کلیک نمایید

محیط کشت merck

105438 | SABOURAUD 4% dextrose agar

SDA
محیط کشت سابرو دکستروز آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

108339 | SABOURAUD-2% dextrose broth

SDB
محیط کشت سابرو دکستروز براث
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

101406 | (Violet Red Bile Lactose) agar

VRB
محیط کشت ویولت رد بایل لاکتوز آگار
قیمت: کلیک نمایید

محیط کشت merck

110275 | (Violet Red Bile Dextrose) agar

VRBD
محیط کشت ویولت رد بایل دکستروز
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

107661 | Lactose broth

محیط کشت لاکتوز براث
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110675 | GIOLITTI-CANTONI broth (base)

GC
محیط کشت جیولیتی کانتونی براث
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110765 | EC (Escherichia coli) broth

EC
محیط کشت اشرشیاکلی
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

105406 | BAIRD-PARKER agar _base

محیط کشت برد پارکر آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

105267 | MYP (Mannitol egg yolk polymyxin) agar_base)

MYP
محیط کشت مانیتول اگ یولک پلی میکسین آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110860 | Dextrose casein-peptone agar

محیط کشت دکستروز کازئبن پپتون آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110886 | Blood agar)base)

محیط کشت بلاد آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

107882 | nutrient broth

محیط کشت نوترینت براث
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

107228 | Buffered Peptone Water

محیط کشت بافرد پپتون واتر
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

111755 | PALCAM Listeria-Selective agar _Base

محیط کشت پالکام لیستریا سلکتیو آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

107620 | Pseudomonas CFC/CN agar (base)

محیط کشت سودوموناس
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

105465 | MacCONKEY agar

محیط کشت مکانکی آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

105396 | MacCONKEY broth

محیط کشت مکانکی براث
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

101347 | EMB agar

محیط کشت ای ام بی
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

105287 | XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) agar

محیط کشت گزیلوز لسین دوستی کلیت
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

116000 | (yeast extract glucose chloramphenicol agar (YGC agar

محیط کشت وای جی سی
قیمت: کلیک نمایید

محیط کشت merck

102501 | SIMMONS citrate agar

محیط کشت سیمون سیترات
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110864 | (Sulfite iron agar (base

محیط کشت سولفیت آیرون آگار
قیمت: تماس حاصل فرمایید

محیط کشت merck

110266 | Lauryl Sulfate broth

محیط کشت لوریل سولفات براث
قیمت: کلیک نمایید

محیط کشت merck

فروش محیط های کشت 500 گرمی مرک

قیمت: تماس حاصل فرمایید​

برای دریافت قیمت و موجودی سایر محیط های کشت مرک MERCK با شماره 66405180_021  تماس حاصل فرمایید , همچنین می توانید درخواست خود را از طریق لینک زیر در تلگرام نیز ارسال نمایید.

محیط کشت مرک آلمان
قیمت محیط کشت مرک
فروش محیط کشت مرک
محیط کشت merck
خرید محیط کشت مرک
لیست محیط کشت مرک
محیط کشت های مرک
نمایندگی محیط کشت مرک