بشر آزمایشگاهی

فروش انواع بشر آزمایشگاهی
(لیست قیمت بشر آزمایشگاهی)

بشر وسیله‌ای است که معمولاً برای همزدن، مخلوط کردن یا گرم کردن مایعات در آزمایشگاه به کار می‌رود.

بشر ساخته شده از شیشه بروسیلیکات 3.3 (پیرکس) تحمل حرارتی بالا می باشد.

بشر در زبان فرانسوی (Bécher) و در زبان انگلیسی (Beaker) می باشد. این محصول یکی از پرکاربردترین شیشه آلات آزمایشگاهی می باشد ساخت شده از جنس پیرکس ( بروسیلیکات 3.3) که معمولاً برای همزدن، مخلوط کردن و یا گرم کردن مایعات در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد. این ظروف عموماً استوانه‌ای شکل با کف تخت و مدرج هستند به صورت تقریبی که در قسمت بالای خود دارای لبه ای آبریز می باشند که همین امر انتقال و ریختن مواد به ظرفی دیگر را تسهیل می کند. بشرهای آزمایشگاهی در اندازه‌های مختلف از پنج میلی لیتر تا چندین لیتر موجود هستندو همچنین بشر شیشه ای دارای دو مدل بشر کوتاه و بلند می باشد. این ظروف با توجه به لبه ای که برای آنها تعبیه شده دارای درب نمی باشند.

بشر شیشه ای

بشر 10 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت :9000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 25 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت :11000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 50 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت :13000تومان

بشر شیشه ای

بشر 100 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت :16000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 250 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : 22000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 400 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : 32000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 600 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت :40000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 800 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت :

بشر شیشه ای

بشر 1000 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت :48000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 2000 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : 140000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 3000 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : 230000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 5000 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : 380000 تومان

بشر شیشه ای

بشر 10000 سی سی

جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : 1100000 تومان

بشر زیماکس چک

بشر 10 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بشر زیماکس چک

بشر 25 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بشر زیماکس چک

بشر 50 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بشر زیماکس چک

بشر 100 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بشر زیماکس چک

بشر 250 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بشر زیماکس چک

بشر 400 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بشر زیماکس چک

بشر 600 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بشر زیماکس چک

بشر 800 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بشر زیماکس چک

بشر 1000 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بشر زیماکس چک

بشر 2000 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بشر زیماکس چک

بشر 5000 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بشر زیماکس چک

بشر 10000 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بلند آزمایشگاهی زیماکس - بشر آزمایشگاهی

بشر بلند 25 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بلند آزمایشگاهی زیماکس - بشر آزمایشگاهی

بشر بلند50 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بلند آزمایشگاهی زیماکس - بشر آزمایشگاهی

بشر بلند 100 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بلند آزمایشگاهی زیماکس - بشر آزمایشگاهی

بشر بلند 250 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بلند آزمایشگاهی زیماکس - بشر آزمایشگاهی

بشر بلند 400 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بلند آزمایشگاهی زیماکس - بشر آزمایشگاهی

بشر بلند 600 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بلند آزمایشگاهی زیماکس - بشر آزمایشگاهی

بشر بلند 800 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بلند آزمایشگاهی زیماکس - بشر آزمایشگاهی

بشر بلند1000 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

بلند آزمایشگاهی زیماکس - بشر آزمایشگاهی

بشر بلند 2000 سی سی

برند زیماکس SIMAX چک
جنس :پیرکس(بروسیلیکات3.3)
قیمت : تماس

قیمت بشر آزمایشگاهی

بشر آزمایشگاهی شیشه ای