پلاسمای خرگوش مرک

فروش پلاسمای خرگوش
Rabbit plasma with EDTA, lyophilized

فروش پلاسمای خرگوش

پلاسمای خرگوش

کد محصول 113306

نوع بسته بندی:  6ویال در محفظه فیبری

تعداد در بسته3ml*6

Rabbit plasma with EDTA, lyophilized

Catalogue Number:  113306 0001

Packaging:fibre case

Qty/Pack:6 x 3 ml

 

قیمت هر ویال  : 240/000 تومان

برای گرفتن قیمت همکاری و در تعداد با ما تماس حاصل نمایید.

66405180      _ 66969924

بروز رسانی 1/2/98