آموزش طرز کار تجهیزات آزمایشگاهی

آشنایی با دستگاه های آزمایشگاهی
و طرز کار تجهیزات آزمایشگاهی

این کتاب ترجمه شده کتابی است که توسط سازمان بهداشت فدرال امریکا گردآوری شده است

اطلاعاتی در زمینه طرز کار دستگاه های رایج و نگهداری , سرویس  و روش های کالیبراسیون دستگاه های پرکاربرد آزمایشگاهی می باشد.

اکنون می توانید از طریق لینک زیر این کتاب را با زبان فارسی دانلود نمایید:

 

اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی + pdf , آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی pdf , معرفی تجهیزات آزمایشگاهی