مقاومت دمایی مواد مختلف

مقاومت دمایی انواع پلاستیک ها و پلیمرهای پرمصرف در ظروف آزمایشگاهی

با توجه به اینکه انجام آزمایشات شیمیایی و زیستی در دماهای مختلف انجام می شود برای انتخاب ظروف و وسایل مناسب در این مقاله مقاومت و تحمل دمایی انواع پلیمرها پلاستیک ها را بررسی کردیم در مقالات بعد مقاومت این مواد رو در مقابل اسیدها و بازها بررسی خواهیم کرد.

دوستان از طریق لینک زیر میتوانید این فایل رو مشاهده کنید: