مرک ایندکس آنلاین

کتاب مواد شیمیایی مرک

MERCK INDEX

درباره The Merck Index Online

برای بیش از 120 سال شاخص Merck به عنوان منبع معتبر و قابل اطمینان اطلاعات در مورد مواد شیمیایی، مواد دارویی و مواد زیستی مورد توجه قرار گرفته است. اکنون این منبع قابل اعتماد از سوی انجمن سلطنتی شیمی به صورت آنلاین در دسترس است.

مرک ایندکس آنلاین همان اطلاعات بسیار معتبر که به صورت نسخه چاپی بوده است را در یک پایگاه داده  به شکل متن کامل و راحت قابل جستجو جستجو ارائه می کند. که شامل بیش از 11500 مورد می باشد – از جمله ویرایش پانزدهم و پرونده های تاریخی که در نسخه چاپی موجود نیست.

فهرست Merck Index  آنلاین به طور مرتب با اطلاعات دقیق توسط کارشناسان ارایه می شود.

  برای جستجو اطلاعات مواد شیمیایی مورد نظر روی لینک زیر کلیک نمایید.