لوازم آزمایشگاهی

فروش لوازم آزمایشگاهی

Parafilm01 - لوازم آزمایشگاهی

پارافیلم رولی

قیمت :روی تصویر کلیک نمایید

Parafilm01 - لوازم آزمایشگاهی

پارافیلم باز

متری 8/000 تومان

الکلی - لوازم آزمایشگاهی

چراغ الکلی

5/000 تومان

نسوز - لوازم آزمایشگاهی

توری نسوز

هر عدد 5/000 تومان

249715 - لوازم آزمایشگاهی

بک گاز

با شعله پخش 19500 تومان ساده 18/500 تومان

249717 - لوازم آزمایشگاهی

سه پایه فلزی

_سه پایه بلند 5/500 تومان سه پایه کوتاه 5/000 تومان

آزمایشگاهی - لوازم آزمایشگاهی

جک آزمایشگاهی

هر دستگاه 53/000 تومان

11122 1 - لوازم آزمایشگاهی

جک آزمایشگاهی سوئیسی

هر دستگاه 100/000 تومان

خشک کن - لوازم آزمایشگاهی

رک خشک کن آزمایشگاهی

هر عدد 46/000 تومان

لوله استیل - لوازم آزمایشگاهی

جای لوله آزمایش استیل

در 3 سایز هر عدد 16/000 تومان

لوله آزمایش پلاستیکی1 - لوازم آزمایشگاهی

جای لوله آزمایش پلاستیکی

در سایز های مختلف هر عدد 9/000 تومان

.jpg - لوازم آزمایشگاهی

لانست

هر بسته 25/000 تومان

silicon tube - لوازم آزمایشگاهی

شلنگ سیلیکونی در قطر های مختلف

حمل دارو - لوازم آزمایشگاهی

کیف خنک نگه دارنده (انسولین)

هر عدد 30/000 تومان

ژله ای - لوازم آزمایشگاهی

یخ ژله ای

هر عدد 2000 تومان

خشک - لوازم آزمایشگاهی

یخ خشک

هر عدد 4/500 تومان

پلیت - لوازم آزمایشگاهی

جای پلیت استیل

قیمت 45/000 تومان

پیپت - لوازم آزمایشگاهی

جای پیپت استیل

قیمت 45/000 تومان

بوته - لوازم آزمایشگاهی

کروزه چینی (بوته چینی) در سایز مختلف

کلیک کنید

.jpg - لوازم آزمایشگاهی

هاون چینی در سایزهای مختلف

کلیک کنید

jipo جیپو - لوازم آزمایشگاهی

عرضه محصولات JIPO

فروش ظروف چینی جیپو Jipo Porcelain

الکل سنج چینی

الکل سنج چینی

خربد الکل سنج رنج 0 تا 100 درصد

الکل سنج

الکل سنج آمریکایی

خرید الکل سنج فیشر 0 تا 100

الکل سنج چینی

الکل سنج چینی

رنج 0 تا 70 درصد

الکل سنج

الکل سنج آمریکایی

رنج 0 تا 20 درصد

سنج 1 - لوازم آزمایشگاهی

آب سنج

خریدهیدرومتر 1000 تا 1200

ستون آب سنج

ستون هیدرومتر

ستون الکل سنج

.jpg - لوازم آزمایشگاهی

انواع هیدرومتر

هیدرومتر در رنج های مختلف

شیمیایی دو فیلتره - لوازم آزمایشگاهی

ماسک شیمیایی دو فیلتره usa

مناسب گازهای آلی باند مشکی قیمت : 170/000 تومان

شیمیایی دو فیلتره - لوازم آزمایشگاهی

ماسک شیمیایی دو فیلتره usa

مناسب گازهای اسیدی باند زیتونی قیمت : 220/000 تومان

ظروف آلومینا آزمایشگاهی

محصولات آلومینا

کروزه و قایقک آلومینا AL2O3 تحمل دمایی تا 1800 درجه سانتی گراد

آگات - لوازم آزمایشگاهی

هاون آگات

فروش هاون عقیق در سایز مختلف

خرید لوازم آزمایشگاهی

مرکز فروش لوازم آزمایشگاهی در تهران