چسب انتلان

چسب انتلان مرک
Entellan Merck

فروش چسب انتلان

چسب انتلان

کاتالوگ نامبر 107961

نوع بسته بندی : بطری شیشه ای

حجم 500 سی سی

شرکت مرک

Entellan

Catalogue Number 107961

Packaging Glass bottle

Qty/Pack 500 ml

Merck company

قیمت  : 000/000 تومان

برای گرفتن قیمت همکاری و در تعداد با ما تماس حاصل نمایید.

علمینوگستر واردکننده مواد شیمیایی مرک

بروز رسانی 01/6/98

قیمت چسب انتلان مرک