انواع انکوباتور

لیست قیمت انواع انکوباتور معمولی و یخچالدار

انکوباتور ( Incubator ) یک دستگاه آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه‌های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه‌های زنده مانند سلول‌ها یا میکروب‌ها به کار می‌رود. این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسم‌های زنده فراهم می‌کند.

قیمت انکوباتور

انکوباتور 55 لیتری دیجیتال محفظه آلومینیوم یکدرب

قیمت

قیمت انکوباتور

انکوباتور 55 لیتری دیجیتال محفظه استیل یکدرب

قیمت

قیمت انکوباتور

انکوباتور 55 لیتری هوشمند محفظه آلومینیوم یکدرب

قیمت

قیمت انکوباتور

انکوباتور 55 لیتری هوشمند محفظه استیل یکدرب

قیمت

انواع انکوباتور

انکوباتور 55 لیتری هوشمند محفظه آلومینیوم دودرب

قیمت

انواع انکوباتور

انکوباتور 55 لیتری هوشمند محفظه استیل دودرب

قیمت

فروش انکوباتور

انکوباتور 100 لیتری هوشمند محفظه آلومینیوم

قیمت

فروش انکوباتور

انکوباتور100 لیتری هوشمند محفظه استیل

قیمت

یخچالدار محفظه استیل - انواع انکوباتور

انکوباتور یخچالدار محفظه آلومینیوم

قیمت

یخچالدار محفظه استیل - انواع انکوباتور

انکوباتور یخچالدار محفظه استیل

قیمت

یخچالدار محفظه استیل - انواع انکوباتور

انکوباتور یخچالدارتمام استیل

قیمت

یخچالدار محفظه استیل - انواع انکوباتور

انکوباتور یخچالدار تمام استیل

قیمت