محیط کشت کیولب

فروش محیط کشت کیولب QUELAB در پک های 100 و 500 گرمی

با قیمت های کاملا رقابت با ما تماس بگیرید

محیط کشت کیولب

محیط کشت بیسموت سولفیت آگار کیولب

100 گرمی قیمت 65/000 تومان

تیونات نووبیوسین - محیط کشت کیولب

محیط کشت تترا تیونات نووبیوسین TTN کیولب

100 گرمی قیمت 85/000

محیط کشت مغز و قلب

محیط کشت مغز و قلب براث BHIB کیولب

100 گرمی 65/000 تومان

محیط کشت کیولب

محیط کشت VRBD کیولب

100 گرمی قیمت تماس

تیونات نووبیوسین - محیط کشت کیولب

محیط کشت TSC کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت مغز و قلب

محیط کشت تیوگلیکلات کیولب

100 گرم تومان تماس

محیط کشت کیولب

محیط کشت EC براث کیولب

100 گرمی قیمت تماس

تیونات نووبیوسین - محیط کشت کیولب

محیط کشت DG18 کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت مغز و قلب

محیط کشت VRB کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت کیولب

محیط کشت SPS کیولب

100 گرمی قیمت تماس

تیونات نووبیوسین - محیط کشت کیولب

محیط کشت EE کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت مغز و قلب

محیط کشت EMB کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت کیولب

محیط کشت TSI کیولب

100 گرمی قیمت تماس

تیونات نووبیوسین - محیط کشت کیولب

محیط کشت مکانکی آگار کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت مغز و قلب

محیط کشت مکانکی براث کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت کیولب

محیط کشت SIM کیولب

100 گرمی قیمت تماس

تیونات نووبیوسین - محیط کشت کیولب

محیط کشت MYP کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت مغز و قلب

محیط کشت YGC کیولب

100 گرمی قیمت تماس

برای دریافت قیمت سایر محصولات کیولب تماس حاصل فرمایید:

66405180  _  66483719