پتری دیش

انواع پتری دیش (پلیت آزمایشگاهی)

پتری دیش یک ظرف استوانه ای شکل با عمق کم بوده که نام آن از باکتری شناس آلمانی ژولیوس ریچارد پتری ( German bacteriologist Julius Richard Petri) اقتباس شده است ،این ظروف آزمایشگاهی که با نام پلیت نیز شناخته می شود، کاربردهای فراوان دارد و و در آزمایشگاهها از جمله میکروبیولوژی، شیمی و زیست شناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

این ظروف کاربردهای مختلف از جمله ذخیره و نگهداری مواد، کشت سلولی  می باشد.

glass petridish - پتری دیش

پتری دیش شیشه ای

ابعاد 6 سانت

glass petridish - پتری دیش

پتری دیش شیشه ای

ابعاد 8 سانت

glass petridish - پتری دیش

پتری دیش شیشه ای

ابعاد 10 سانت

glass petridish - پتری دیش

پتری دیش شیشه ای

ابعاد 12 سانت

glass petridish - پتری دیش

پتری دیش شیشه ای

ابعاد 15 سانت

glass petridish - پتری دیش

پتری دیش شیشه ای

ابعاد 20 سانت

دیش - پتری دیش

پتری دیش پلاستیکی

ابعاد 6 سانت
به صورت رول و کارتن

دیش - پتری دیش

پتری دیش پلاستیکی

ابعاد 8 سانت
به صورت رول و کارتن

دیش - پتری دیش

پتری دیش پلاستیکی

ابعاد 10 سانت
به صورت رول و کارتن

تفاوت پلیت و پتری دیش , قیمت پتری دیش یکبار مصرف , خرید پتری دیش پلاستیکی , قیمت پلیت 8 سانتی , قیمت پتری دیش شیشه ای , خرید اینترنتی پتری دیش , پلیت آزمایشگاهی , کاربرد ظرف پتری در آزمایشگاه , قیمت پتری دیش شیشه ای