فلومتر حباب صابون

فلومتر حباب صابون

حباب صابون 101x300 - فلومتر حباب صابون
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمایید.
دستگاه فلومتر حباب صابون
این دستگاه به نام های مختلفی از جمله پیستون بدون اصطکاک نیز معروف می باشد. این وسیله یک سیلندر استوانه ای شکل شبیه بورت آزمایشگاهی است که جهت کالیبراسیون حجم های مختلف ( مقادیر کم حدود 100 تا 200 میلی لیتر تا مقادیر زیاد حدود یک لیتر ) مورد استفاده قرار می گیرد . سطح داخلی این وسیله توسط محلول دترژنت مرطوب می شود و وسیله مکش هوا که هدف ما کالیبراسیون آن است توسط شیلنگ رابط به یک انتهای آن(خروجی) وصل می شود. به ورودی این دستگاه نیز میتوان نمونه بردار را وصل کرد تا کالیبراسیون درشرایط واقعی صورت گیرد. با فشار دادن پوآر لاستیکی که در انتهای پایینی استوانه قرار دارد حباب صابون ایجاد می شود .حباب تشکیل شده با هوای سیلندر که در حال مکش است به سمت بالا حرکت میکند .در این حالت حباب به صورت یک پیستون بدون اصطکاک عمل می کند که با دانستن مدت زمان عبور حباب از حجم مشخص، در مدت زمان معین و زمان مشخص شده (توسط کرنومتر) فلوی هوامحاسبه می شود .البته لازم به ذکر است که در زمان کالیبراسیون باید حباب ها تک تک و با فاصله از هم ایجاد شوند .دقت فلومتر حباب صابون حدود 1% است بیشترین کاربرد فلومتر برای کالیبراسیون پمپ نمونه برداری فردی است.