بالن لوشاتلیه

فروش بالن لوشاتلیه

لوشاتلیه 171x300 - بالن لوشاتلیه

قیمت 230/000 تومان

بالن لوشاتلیه طبق استاندارد ASTM C188 ظرفیت 250 میلی لیتر، با درجه بندی 0-1 میلی لیتر، و 18-24 ml، با دقت 0.1میلی لیتر ، جهت تعیین چگالی نسبی سیمان آهک هیدرولیک و …