انواع مبرد

فروش مبرد آزمایشگاهی ( کندانسور)

لیست قیمت انواع مبرد

ساخته شده از شیشه بروسیلیکات 3.3
مبرد مارپیچ

مبرد مارپبچ

قیمت :

مبرد مارپیچ

مبرد حبابدار

قیمت :

مبرد مارپیچ

مبرد ساده

قیمت :