ارلن خلاء و سیستم فیلتراسیون

سیستم فیلتراسیون آزمایشگاهی

ارلن خلاء (ارلن تخلیه) filter flask نوعی ارلن شیشه ای از جنس شیشه پیرکس با ضخامت زیاد است که دارای یک خروجی جانبی در یک سمت دهانه جهت اتصال به پمپ خلاء است و فیلتراسیون تحت خلاء می باشد.

فروش ارلن خلا

ارلن خلا 100 cc

قیمت : 35/000 تومان

فروش ارلن خلا

ارلن خلا 250 cc

قیمت : 39/000 تومان

فروش ارلن خلا

ارلن خلا cc 500

قیمت : 49/000 تومان

فروش ارلن خلا

ارلن خلا 1000 cc

قیمت : 99/000 تومان

فروش ارلن خلا

ارلن خلا 2000 cc

قیمت : 140/000 تومان

فروش ارلن خلا

ارلن خلا cc 3000

قیمت : 240/000 تومان

میلی پور - ارلن خلاء و سیستم فیلتراسیون

سیستم فیلتراسیون (میلی پور) گلسکو

ست فیلتراسیون
قیمت : 850/000 تومان

فیلتراسیون چینی - ارلن خلاء و سیستم فیلتراسیون

سیستم فیلتراسیون (میلی پور) هندی

ست فیلتراسیون
قیمت : 750/000 تومان

فیلتراسیون میلی پور - ارلن خلاء و سیستم فیلتراسیون

سیستم فیلتراسیون (میلی پور) فیشر

ست فیلتراسیون
قیمت : 1/650/000 تومان

میلی پور - ارلن خلاء و سیستم فیلتراسیون

سیستم فیلتراسیون (میلی پور) چینی

ست فیلتراسیون
قیمت : 620/000 تومان

ست فیلتراسیون آزمایشگاهی

ست فیلتراسیون شیشه ای , ست فیلتراسیون میلی پور , ست فیلتراسیون استیل , ست فیلتراسیون وکیوم شیشه ای , ست فیلتراسیون خلا , ست فیلتراسیون آب , ست فیلتراسیون گلاسکو , ست فیلتراسیون سارتریوس , ست فیلتراسیون آزمایشگاهی

ارلن خلاء , کاربرد ارلن خلا , ارلن مایر خلا , خرید ارلن خلا , قیمت ارلن خلاء , ارلن خلا شیشه ای , ارلن خلا چیست , ارلن خلا خمره ای , قیمت ارلن خلا , ارلن تخلیه آزمایشگاهی , قیف ارلن تخلیه , ارلن تخلیه , کاربرد ارلن تخلیه , عکس ارلن تخلیه , تصویر ارلن تخلیه , , شیشه ارلن تخلیه