سینک پلیمری و استیل ضد اسید آزمایشگاهی

فروش سینک ضد اسید آزمایشگاهی
انواع پلیمری و سرامیکی و pp , استیل

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید ابعاد 60*45

قیمت 450/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید ابعاد 45*45

قیمت 400/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید ابعاد 30*30

قیمت 200/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید ابعاد 30*15 کاپ سینک

قیمت 110/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید ابعاد 16*16

قیمت 60/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید ابعاد 15*30

همراه کف شوی (کاپ سینک) قیمت 350/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید ابعاد 33*27

قیمت 500/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید ابعاد 53.5*32.5

قیمت 700/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید ابعاد 65*55

قیمت 850/000 تومان

پلی پروپیلن pp - سینک پلیمری و استیل ضد اسید آزمایشگاهی

سینک pp پلی پروپیلن ضد اسید ابعاد 55*45

قیمت 600/000 تومان

پلی پروپیلن pp - سینک پلیمری و استیل ضد اسید آزمایشگاهی

سینک pp پلی پروپیلن ضد اسید ابعاد 33*43

قیمت 000/000 تومان

پلی پروپیلن pp - سینک پلیمری و استیل ضد اسید آزمایشگاهی

کاپ سینک pp پلی پروپیلن ضد اسید ابعاد 30*15

قیمت 000/000 تومان

همکاران گرامی جهت دریافت قیمت همکاری تماس حاصل فرمایید