پی اچ متر clean

کمپانی Clean‌ تایوان تولید کننده انواع آنالیزرهای محلول های آبی نظیر pH متر _ EC متر _ DO متر  _ کلر سنج و اوزون سنج در مدل های قلمی پرتابل و رومیزی

پی اچ متر قیمت

phمتر رومیزی clean

PHMETER - پی اچ متر clean

phمتر پرتابل clean

phمتر قلمی - پی اچ متر clean

phمتر قلمی clean