طرز کار بورت اتوماتیک

آموزش کار با بورت اتوماتیک

قیمت بورت اتوماتیک

بورت اتوماتیک چیست؟

مخزن مخصوص بورت اتوماتیک به صورت روتین از جنس شیشه و دارای دهانه مناسب برای اتصال و آب بندی با بورت اتوماتیک می باشد.

پوآر بورت اتوماتیک برای پمپ کردن محلول داخل مخزن به ستون بورت استفاده می شود.

بورت اتوماتیک و مخزن هر دو دارای رداژ برای اتصال کامل و مانع از ورود هوا و یا خروج محلول می باشند.

محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت
محتوای تغییر وضعیت

مراحل استفاده از بورت اتوماتیک

ابتدا مخزن مخصوص بورت اتوماتیک را از محلول مورد نظر پر می کنیم. ( حداقل میزان محلول نباید کمتر از یک چهارم مخزن باشد.)

سپس بورت اتوماتیک را روی مخزن قرار میدهیم .

پوآر بورت اتوماتیک را به آن متصل می کنیم سپس دقت نمایید شیرهای بورت بسته باشن .

مرحله بعد انگشت خود را روی انگشتی قرار دهید (شماره 4)  و پوآر را فشار دهید تا سطح محلول بالا بیایید وقتی سطح محلول تا حدود وسط ستون بالا آمد شیر تیتراسیون (شماره 6) باز کرده تا  بعد از خروج چندین قطره از محلول هواگیری شود شیر را دو مرتبه بسته و پوآر را فشار دهید تا محلول بالا رود زمانی محلول  نزدیک به خط نشانه رسید پمپاژ را قطع کرده و (شماره 7) انگشت خود را از روی انگشتی برداشته منتظر بمانید محلول روی خط نشانه تنظیم شود سپس شروع به تیتراسیون نمایید.

در بورت های دو شیر می توانید بعد از اتمام کار شیر تخلیه (شماره پنج) را باز کرده تا محلول داخل ستون به مخزن برگردد.

بورت اتوماتیک چیست