فروش مواد شیمیایی مرک

خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گاز پک

گاز پک A مرک

کاتالوگ نامبر 113829
قیمت:روی تصویر کلیک نمایید

گاز پک

گاز پک C مرک

کاتالوگ نامبر 116275
قیمت: زوی تصویر کلیک نمایید

قرص PBS

قرصPBS فسفات بافر

هر عدد قرص 6/000 تومان برای 100 میلی لیتر

ورق TLC

کاغذ TLC مرک 105554

قیمت: تماس حاصل نمایید

واردات مواد شیمیایی مرک

تیومرسال Thimerosal

کد 817043
100 گرم قیمت کلیک نمایید
1 کیلوگرم قیمت کلیک نمایید

کاغذ ph

کاغذ PH مرک

قیمت: تماس حاصل نمایید

تیترازول بافر 10

تیترازول بافر 10 مرک 109890

قیمت: تماس حاصل نمایید

تیترازول بافر 4

تیترازول بافر 4 مرک 109884

قیمت: تماس حاصل نمایید

تیترازول بافر 7

تیترازول بافر 7 مرک 109887

قیمت: تماس حاصل نمایید

تیترازول بافر9

تیترازول بافر 9 مرک 109889

قیمت: تماس حاصل نمایید

بافر 7 یک لیتری مرک 109431

بافر 4 یک لیتری مرک 109435

قیمت: تماس حاصل نمایید

بافر 7 یک لیتری مرک 109431

بافر 10 یک لیتری 109438

قیمت: تماس حاصل نمایید

بافر 7 یک لیتری مرک 109431

بافر 7 یک لیتری مرک 109431

قیمت: تماس حاصل نمایید

سیتریک اسید 100244

سیتریک اسید منو هیدرات مرک

قیمت: تماس حاصل نمایید

سیتریک اسید 100244

سیتریک اسید منو هیدرات مرک

یک کیلویی قیمت: تماس حاصل نمایید

 فروش مواد شیمیایی مرک و سیگما

آمونیاک

محلول آمونیاک مرک 105432

2/5 لیتری هر لیتر000/000 تومان

آب اکسژنه

آب اکسیژنه مرک

1 لیتری 000/000 تومان

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

نرمال هگزان مرک 104368

2/5 لیتری هر لیتر000/000 تومان

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

ایزوپروپانول hplc مرک 101040

هر 2/5 لیتر 000/000 تومان

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

متاتول hplc مرک 106007

هر 2/5 لیتر 000/000 تومان

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

استون مرک 100014

هر 2/5 لیتر 000/000 تومان

2-bromoethylamonium bromide

820176 مرک merck

2-برمواتیل آمید برماید 100 گرم 000/000 تومان

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

اسید هیدروکلریدریک مرک 1000317

هر 2/5 لیتر 000/000 تومان

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

ایزوپروپانول hplc مرک 101040

هر 2/5 لیتر 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

100030 مرک Acetonitrile

استونیتریل hplcقیمت هر لیتر کلیک نمایید

فروش مواد شیمیایی مرک

115333 مرک Water for chromatography

آب کروماتوگرافی هر لیتر 000/000 تومان

مواد شیمیایی مرک اصلی فروش

818708 | Formaldehyde solution 37%

هر لیتر 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

818709 | Glycerol

گلیسرول مرک قیمت یک لیتر 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

818709 | Glycerol

گلیسرول مرک قیمت هر لیتر 2/5 لیتری 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

108121 | Bromocresol green

برمو کروزول گرین مرک 5 گرمی 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

100244 | Citric acid monohydrate

سیتریک اسید منو هیدرات مرک قیمت 500 گرمی 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

115525 | RINGER tablets

قرص رینگر مرک 100 عددی هر بسته 420/000

فروش مواد شیمیایی مرک

107961| ENTELLAN

چسب انتلان مرک
500 سی سی
قیمت: روی تصویر کلیک نمایید

فروش مواد شیمیایی مرک

104368 | n-Hexane

nهگزان 2/5لیتری هر لیتر 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

814528 | 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate

100 گرمی 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

106541 | Sodium nitroprusside dihydrate

سدیم نیترو پروساید 25گرمی 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

106541 | Sodium nitroprusside dihydrate

سدیم نیترو پروساید 100 گرمی 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

818731 | Salicylic acid

100 گرمی 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

100243 | Citric acid monohydrate

اسید سیتریک مرک یک کیلوگرم 000/000 تومان

فروش مواد شیمیایی مرک

106400 | Sodium chloride

سدیم کلرید 1 یک کیلوگرمی 000/000 تومان

سیگما آلدریچ

Streptozocin STZ

100 میلی گرمی 650تومان

sigma

L8000 | L-LEUCINE

Sigma 25 گرمی 500/000 تومان

مرکز فروش مواد شیمیایی در تهران

برای اطلاع از موجودی و قیمت سایر مواد شیمیایی و همچنین واردات مواد شیمیایی تماس حاصل نمایید.
قیمت مواد شیمیایی مرک آلمان , خرید مواد شیمیایی مرک

درباره مواد شیمیایی مرک : تقریبا در تمام جهان نام مواد شیمیایی مرک یک نام آشنا و یادآور کیفیت بالا در عین تنوع گسترده در حوزه ی مواد آزمایشگاهی می باشد. برای مطالعه شرکت مواد شیمیایی مرک روی لینک زیر کلیک نمایید:

شرکت علمینوگستر در سریع ترین زمان اقدام به واردات مواد شیمیایی مرک merck اصلی می نمایید برای گرفتن قیمت سفارش خود را از طریق لینک تلگرام داخل سایت یا شماره 93 605 65 0937 ارسال نمایید.