فروش رفراکتومتر

لیست قیمت رفرکتومتر چشمی 

رفراکتومتر دیجیتال و رفراکتومتر رومیزی

فروش انواع رفراکتومتر آزمایشگاهی با قیمتی کاملا رقابتی

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر دستی 0-32%

دقت 0.2% ATC
قیمت :

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر دستی 0-50%

دقت 0.5% ATC
قیمت :

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر دستی 28-62%

دقت 0.5% ATC
قیمت :

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر دستی 0-80%

دقت 0.5% ATC دو رنج 0-50 و 50-80 درصد
قیمت :

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر دستی 0-80 %

دقت 0.5% ATC
تک رنج
قیمت :

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر دستی 0-90 %

دقت 0.5% ATC
تک رنج قیمت :

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر دستی 0-90 % درصد

دقت 0.2% ATC
سه رنج دارای ترمومتر
قیمت :

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر دستی شیر 0-32%

دقت 0.2%
Soybean Milkb 0-25%
تفکیک پذیری 0.1%
قیمت :

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر دستی شیر 0-20% آب

دقت 0.2%
Soybean Milkb 0-25%
تفکیک پذیری 0.1%
قیمت :

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر کلینیکال دستی

0-12 G/DL تفکیک پذیری 0.5%
1000-1050 SG
تفکیک پذیری 0.002
1330-13600 nD

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر دستی الکل 0-80% درصد

دقت 1%
قیمت :

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر دستی شوری 0-100 درصد

دقت 1%
1000-1070 nD
تفکیک پذیری 0.005
0-10 درصد بریکس 0.1
قیمت:

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر دستی شوری 0-28 درصد

دقت 0.2%
0-32 درصد بریکس 0.2
قیمت:

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر دستی عسل 58-92 درصد

بومه 38-43
آب 12-27 درصد ATC
قیمت :

خرید رفراکتومتر

رفراکتومتر دستی ضد یخ0-50 EG

0-50 PG
0-40CW
1.10-1.40Kg BF
قیمت :

رفراکتومترهای عرضه شده دارای کیفیت و قیمت کاملا رقابتی با سایر محصولات موجود در بازار می باشد.

برای دریافت قیمت روز با ما تماس بگیرید.