دوره آموزشی ساخت شوینده

برگزاری دوره آموزشی فرمولاسیون شوینده ها
تاریخ برگزاری 96/11/4