محیط کشت مرک MERCK

فروش محیط کشت مرک _ Culture Media by Merck

واردات و فروش انواع محیط کشت میکروبی مرک  CULTURE MEDIA MERCK

  با قیمت مناسب و رقابتی

محیط کشت merck

110886 | (Blood agar (base

محیط بلاد آگار مرک

محیط کشت merck

FLUID thiogllycolate | 108191

تیوگل کولات براث

محیط کشت merck

mueller-hinton agar 105437

محیط مولر هینتون

محیط کشت merck

110661 | MRS broth

محیط کشت ام آر اس براث

محیط کشت merck

105459 | Tryptic Soy Broth

TSB محیط کشت تریپتیک سوی براث

محیط کشت merck

105458 | Tryptic Soy agar

محیط کشت تریپتیک سوی آگار TSA

محیط کشت merck

105438 | SABOURAUD 4% dextrose agar

SDA
محیط کشت سابرو دکستروز آگار

محیط کشت merck

108339 | SABOURAUD-2% dextrose broth

SDB
محیط کشت سابرو دکستروز براث

محیط کشت merck

101406 | (Violet Red Bile Lactose) agar

VRB
محیط کشت ویولت رد بایل لاکتوز آگار

محیط کشت merck

110275 | (Violet Red Bile Dextrose) agar

VRBD
محیط کشت ویولت رد بایل دکستروز

محیط کشت merck

107661 | Lactose broth

محیط کشت لاکتوز براث

محیط کشت merck

110675 | GIOLITTI-CANTONI broth (base)

GC
محیط کشت جیولیتی کانتونی براث

محیط کشت merck

110765 | EC (Escherichia coli) broth

EC
محیط کشت اشرشیاکلی

محیط کشت merck

105406 | BAIRD-PARKER agar _base

محیط کشت برد پارکر آگار

محیط کشت merck

105267 | MYP (Mannitol egg yolk polymyxin) agar_base)

MYP
محیط کشت مانیتول اگ یولک پلی میکسین آگار

محیط کشت merck

110860 | Dextrose casein-peptone agar

محیط کشت دکستروز کازئبن پپتون آگار

محیط کشت merck

110886 | Blood agar)base)

محیط کشت بلاد آگار

محیط کشت merck

107882 | nutrient broth

محیط کشت نوترینت براث

محیط کشت merck

107228 | Buffered Peptone Water

محیط کشت بافرد پپتون واتر

محیط کشت merck

111755 | PALCAM Listeria-Selective agar _Base

محیط کشت پالکام لیستریا سلکتیو آگار

محیط کشت merck

107620 | Pseudomonas CFC/CN agar (base)

محیط کشت سودوموناس

محیط کشت merck

105465 | MacCONKEY agar

محیط کشت مکانکی آگار

محیط کشت merck

105396 | MacCONKEY broth

محیط کشت مکانکی براث

محیط کشت merck

101347 | EMB agar

محیط کشت ای ام بی

محیط کشت merck

105287 | XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) agar

محیط کشت گزیلوز لسین دوستی کلیت

محیط کشت merck

116000 | (yeast extract glucose chloramphenicol agar (YGC agar

محیط کشت وای جی سی

محیط کشت merck

102501 | SIMMONS citrate agar

محیط کشت سیمون سیترات

محیط کشت merck

110864 | (Sulfite iron agar (base

محیط کشت سولفیت آیرون آگار

محیط کشت merck

110266 | Lauryl Sulfate broth

محیط کشت لوریل سولفات براث

محیط کشت merck

فروش محیط های کشت 500 گرمی مرک

برای دریافت قیمت و موجودی سایر محیط های کشت مرک MERCK با شماره 66405180_021  تماس حاصل فرمایید , همچنین می توانید درخواست خود را از طریق لینک زیر در تلگرام نیز ارسال نمایید.