ملزومات آزمایشگاهی

فروش لوازم آزمایشگاهی

پارافیلم رولی

قیمت :روی تصویر کلیک نمایید

پارافیلم باز

متری 8/000 تومان

چراغ الکلی

5/000 تومان

توری نسوز

هر عدد 5/000 تومان

بک گاز

با شعله پخش 19500 تومان ساده 18/500 تومان

سه پایه فلزی

_سه پایه بلند 5/500 تومان سه پایه کوتاه 5/000 تومان

جک آزمایشگاهی

هر دستگاه 53/000 تومان

جک آزمایشگاهی سوئیسی

هر دستگاه 100/000 تومان

رک خشک کن

هر عدد 46/000 تومان

جای لوله آزمایش استیل

در 3 سایز هر عدد 16/000 تومان

جای لوله آزمایش پلاستیکی

در سایز های مختلف هر عدد 9/000 تومان

لانست

هر بسته 25/000 تومان

شلنگ سیلیکونی در قطر های مختلف

کیف خنک نگه دارنده (انسولین)

هر عدد 30/000 تومان

یخ ژله ای

هر عدد 2000 تومان

یخ خشک

هر عدد 4/500 تومان

جای پلیت استیل

قیمت 45/000 تومان

جای پیپت استیل

قیمت 45/000 تومان

کروزه چینی (بوته چینی) در سایز مختلف

کلیک کنید

هاون چینی در سایزهای مختلف

کلیک کنید

عرضه محصولات JIPO

فروش ظروف چینی جیپو Jipo Porcelain

الکل سنج چینی

الکل سنج چینی

خربد الکل سنج رنج 0 تا 100 درصد

الکل سنج

الکل سنج آمریکایی

خرید الکل سنج فیشر 0 تا 100

الکل سنج چینی

الکل سنج چینی

رنج 0 تا 70 درصد

الکل سنج

الکل سنج آمریکایی

رنج 0 تا 20 درصد

آب سنج

خریدهیدرومتر 1000 تا 1200

ستون آب سنج

ستون هیدرومتر

ستون الکل سنج

انواع هیدرومتر

هیدرومتر در رنج های مختلف

ماسک شیمیایی دو فیلتره usa

مناسب گازهای آلی باند مشکی قیمت : 170/000 تومان

ماسک شیمیایی دو فیلتره usa

مناسب گازهای اسیدی باند زیتونی قیمت : 220/000 تومان

ظروف آلومینا آزمایشگاهی

محصولات آلومینا

کروزه و قایقک آلومینا AL2O3 تحمل دمایی تا 1800 درجه سانتی گراد

هاون آگات

فروش هاون عقیق در سایز مختلف