لوازم مصرفی پلاستیکی

فروش ویژه محصولات پلاستیکی انواع رک های آزمایشگاهی میکروتیوب , سرسمپلر , کرایو ویال و فالکون ها و جای لام  با کیفیت و قیمت های رقابتی
برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید:  66483719 021
سرسمپلر

نوک سمپلر 10-0/1 کریستالی کوتاه

نوک سمپلر کریستالی بلند

نوک سمپلر 10-0/1 کریستالی بلند

نوک سمپلر زرد

نوک سمپلر 100-10 زرد

نوک سمپلر آبی

نوک سمپلر 1000-100 آبی

نوک سمپلر فیلتردار 10-0/1

نوک سمپلر فیلتردار 100-10

نوک سمپلر فیلتردار 1000-100

میکروتیوب 0/2 cc

میکروتیوب 0/5 cc

میکروتیوب 1/5 cc

میکروتیوب 2 cc

میکروتیوب 5 cc

فالکون 10cc

لوله سانتریفیوژ

فالکون 10cc استریل

لوله سانتریفیوژ

فالکون 15cc

لوله سانتریفیوژ

فالکون 15cc استریل

لوله سانتریفیوژ

فالکون 50cc

لوله سانتریفیوژ

فالکون 50cc استریل

لوله سانتریفیوژ

رک فالکون 15 و 50

بزرگ 50 خانه

رک فالکون 15 و50

کوچک 28 خانه

کرایوویال 1.8cc

کرایوویال 1.8cc استریل

کرایوویال 5cc

کرایوویال 5cc استریل

رک کرایوویال 1.8cc

در 5 رنگ

20160521154397379737

رک کرایوویال کاغذی

100 خانه

رک کرایوویال 5cc

فروش رک میکروتیوب

رک میکروتیوب 0/2

درب لولایی

فروش رک میکروتیوب

رک میکروتیوب 0/5

درب لولایی

فروش رک میکروتیوب

رک میکروتیوب 1/5

درب لولایی

رک میکروتیوب 0/2

درب فشاری

رک میکروتیوب 0/5

درب فشاری

رک میکروتیوب 1/5

درب فشاری

فروش رک ترکیبی

رک میکروتیوب ترکیبی

0/2-0/5-1/5

فروش رک میکروتیوب دو طرفه

رک میکروتیوب دو طرفه

0/5-1/5 60 خانه

فروش رک میکروتیوب دو طرفه

رک میکروتیوب دوطرفه

0/5-1/5 96 خانه

فروش رک ترکیبی

رک میکروتیوب چهار 4طرفه

فروش جعبه لام 25 تایی

جعبه لام 25 تایی

فروش جعبه لام 50تایی

جعبه لام 50 تایی

فروش جعبه لام 100 تایی

جعبه لام 100 تایی

لوپ 10

یکبار مصرف استریل

لوپ 1

یکبار مصرف استریل

سوآپ

یکبار مصرف

سوآپ

یکبار مصرف استریل

لیست بشر پلاستیکی

کلیک نمایید

لیست مزور پلاستیکی

(استوانه مدرج)کلیک نمایید

لیست ظرف نمونه پودری

کلیک نمایید

لیست ظرف نمونه مایعی

کلیک نمایید

لیست قیف پلاستیکی

قطرهای مختلف کلیک نمایید

لیست ارلن درپیچدار

(استوانه مدرج)کلیک نمایید

لیست قیف بوخنر پلاستیکی

قطرهای مختلف کلیک نمایید

لیست پیست (آب فشان)

حجم های مختلف کلیک نمایید

لیست باریل پلاستیکی

حجم های مختلف کلیک نمایید

لیست پتری دیش پلاستیکی

سایز های مختلف کلیک نمایید

لیست پی پت

حجم های مختلف کلیک نمایید

لیست پیست (آب فشان)

کلیک نمایید

قطره چکان

لیست پی پت پاستور پلاستیکی

حجم های مختلف کلیک نمایید