لوازم مصرفی پلاستیکی

فروش ویژه محصولات پلاستیکی انواع رک های آزمایشگاهی میکروتیوب , سرسمپلر , کرایو ویال و فالکون ها و جای لام  با کیفیت و قیمت های رقابتی
برای اطلاع از قیمت ها با ما تماس بگیرید:  66483719 021

نوک سمپلر 10-0/1 کریستالی کوتاه

هر بسته 13/000 تومان

نوک سمپلر 10-0/1 کریستالی بلند

هر بسته 16/000 تومان

نوک سمپلر 100-10 زرد

هر بسته 8/500 تومان

نوک سمپلر 1000-100 آبی

هر بسته 9/500 تومان

نوک سمپلر فیلتردار 10-0/1

نوک سمپلر فیلتردار 100-10

نوک سمپلر فیلتردار 1000-100

میکروتیوب 0/2 cc

میکروتیوب 0/5 cc

قیمت : 22/000 تومان

میکروتیوب 1/5 cc

قیمت : 15/500 تومان

میکروتیوب 2 cc

قیمت : 19/500 تومان

میکروتیوب 5 cc

فالکون 10cc

لوله سانتریفیوژ

فالکون 10cc استریل

لوله سانتریفیوژ

فالکون 15cc

لوله سانتریفیوژ

فالکون 15cc استریل

لوله سانتریفیوژ

فالکون 50cc

لوله سانتریفیوژ

فالکون 50cc استریل

لوله سانتریفیوژ

رک فالکون 15 و 50

بزرگ 50 خانه

رک فالکون 15 و50

کوچک 28 خانه

کرایوویال 1.8cc

کرایوویال 1.8cc استریل

کرایوویال 5cc

کرایوویال 5cc استریل

رک کرایوویال 1.8cc

در 5 رنگ

رک کرایوویال کاغذی

100 خانه سلولزی یا مقوایی

رک کرایوویال 5cc

رک میکروتیوب

رک میکروتیوب 0/2

درب لولایی قیمت 12/500 تومان

رک میکروتیوب

رک میکروتیوب 0/5

درب لولایی قیمت: 12/500 تومان

رک میکروتیوب

رک میکروتیوب 1/5

درب لولایی قیمت:12/500 تومان

رک میکروتیوب

رک میکروتیوب 2

درب لولایی قیمت: 12/500 تومان

رک میکروتیوب 0/5

درب فشاری قیمت 10/500 تومان

رک میکروتیوب 1/5 و 2

درب فشاری قیمت 10/500 تومان

رک میکروتیوب 2

درب فشاری قیمت 10/500 تومان

رک میکروتیوب دو طرفه

0/5-1/5 60 خانه

رک میکروتیوب دوطرفه

0/5-1/5 96 خانه

رک میکروتیوب چهار 4طرفه

قیمت 15/000 تومان

جعبه لام 25 تایی

قیمت 7/000 تومان

جعبه لام 50 تایی

قیمت 11/000 تومان

جعبه لام 100 تایی

قیمت 13/500 تومان

لوپ 10

یکبار مصرف استریل

لوپ 1

یکبار مصرف استریل

سوآپ

یکبار مصرف

سوآپ

یکبار مصرف استریل

لیست مزور پلاستیکی

(استوانه مدرج)کلیک نمایید

لیست ظرف نمونه پودری

کلیک نمایید

لیست ظرف نمونه مایعی

کلیک نمایید

لیست باریل پلاستیکی

حجم های مختلف کلیک نمایید

لیست پتری دیش پلاستیکی

سایز های مختلف کلیک نمایید

لیست پی پت

حجم های مختلف کلیک نمایید

لیست پیست (آب فشان)

کلیک نمایید

قطره چکان

لیست پی پت پاستور پلاستیکی

حجم های مختلف کلیک نمایید