چسب انتلان

چسب انتلان مرک
Entellan Merck

فروش چسب انتلان

چسب انتلان

کاتالوگ نامبر 107961

نوع بسته بندی : بطری شیشه ای

حجم 500 سی سی

 

Entellan

Catalogue Number 107961

Packaging Glass bottle

Qty/Pack 500 ml

قیمت  : 490/000 تومان

برای گرفتن قیمت همکاری و در تعداد با ما تماس حاصل نمایید.

بروز رسانی 10/10/97

 
 

قیمت چسب انتلان مرک