انواع انکوباتور

لیست قیمت انواع انکوباتور معمولی و یخچالدار

انکوباتور ( Incubator ) یک دستگاه آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه‌های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه‌های زنده مانند سلول‌ها یا میکروب‌ها به کار می‌رود. این وسیله با کنترل رطوبت، دما، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسم‌های زنده فراهم می‌کند.

قیمت انکوباتور

انکوباتور 55 لیتری دیجیتال محفظه آلومینیوم یکدرب

قیمت

قیمت انکوباتور

انکوباتور 55 لیتری دیجیتال محفظه استیل یکدرب

قیمت

قیمت انکوباتور

انکوباتور 55 لیتری هوشمند محفظه آلومینیوم یکدرب

قیمت

قیمت انکوباتور

انکوباتور 55 لیتری هوشمند محفظه استیل یکدرب

قیمت

انواع انکوباتور

انکوباتور 55 لیتری هوشمند محفظه آلومینیوم دودرب

قیمت

انواع انکوباتور

انکوباتور 55 لیتری هوشمند محفظه استیل دودرب

قیمت

فروش انکوباتور

انکوباتور 100 لیتری هوشمند محفظه آلومینیوم

قیمت

فروش انکوباتور

انکوباتور100 لیتری هوشمند محفظه استیل

قیمت

انکوباتور یخچالدار محفظه آلومینیوم

قیمت

انکوباتور یخچالدار محفظه استیل

قیمت

انکوباتور یخچالدارتمام استیل

قیمت

انکوباتور یخچالدار تمام استیل

قیمت