استونیتریل گرید hplc

قیمت استونیتریل گرید Hplc مرک
100030
Acetonitrile Merck

قیمت استونیتریل

استونیتریل گرید Hplc

کد محصول :  100030

نوع بسته بندی : بطری شیشه ای

مقدار : 2.5 لیتر

Acetonitrile

Catalogue Number 100030

Packaging Glass bottle

Qty/Pack 2.5 L

قیمت : هر  2.5 لیتر  600/000 تومان

برای گرفتن قیمت همکاری و در تعداد با ما تماس حاصل نمایید.

بروز رسانی 10/10/97