محیط کشت کیولب

فروش محیط کشت کیولب QUELAB در پک های 100 و 500 گرمی

با قیمت های کاملا رقابت با ما تماس بگیرید

محیط کشت کیولب

محیط کشت بیسموت سولفیت آگار کیولب

100 گرمی قیمت 65/000 تومان

محیط کشت تترا تیونات نووبیوسین TTN کیولب

100 گرمی قیمت 85/000

محیط کشت مغز و قلب

محیط کشت مغز و قلب براث BHIB کیولب

100 گرمی 65/000 تومان

محیط کشت کیولب

محیط کشت VRBD کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت TSC کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت مغز و قلب

محیط کشت تیوگلیکلات کیولب

100 گرم تومان تماس

محیط کشت کیولب

محیط کشت EC براث کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت DG18 کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت مغز و قلب

محیط کشت VRB کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت کیولب

محیط کشت SPS کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت EE کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت مغز و قلب

محیط کشت EMB کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت کیولب

محیط کشت TSI کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت مکانکی آگار کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت مغز و قلب

محیط کشت مکانکی براث کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت کیولب

محیط کشت SIM کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت MYP کیولب

100 گرمی قیمت تماس

محیط کشت مغز و قلب

محیط کشت YGC کیولب

100 گرمی قیمت تماس

برای دریافت قیمت سایر محصولات کیولب تماس حاصل فرمایید:

66405180  _  66483719