فروش انواع محیط کشت

واردات مواد شیمیایی مرک

محیطهای کشت مرک MERCK

ارائه محیط های کشت 500 گرمی گرانولی مرک
کلیک نمایید

QUELAB کیولب

محیطهای کشت کیولب QUELAB

محیط کشت کیولب 100 و 500 گرمی
کلیک نمایید

لیوفیلکم-علمینو

محیط کشت لیوفیلکم LIOFILCHEM

محیط های کشت 100 و 500 گرمی لیوفیلکم
کلیک نماید

محیط کشت گیبکو

محیط کشت سلولی و سرم ها

برندهای gibco و...
کلیک نمایید

scharlau

محیط های کشت شارلو SCHARLAU

محیط کشت های شارلو اسپانیا
کلیک نمایید