فروش انواع محیط کشت

merck

محیطهای کشت مرک MERCK

ارائه محیط های کشت 500 گرمی گرانولی مرک
کلیک نمایید

QUELAB کیولب

محیطهای کشت کیولب QUELAB

محیط کشت کیولب 100 و 500 گرمی
کلیک نمایید

لیوفیلکم-علمینو

محیط کشت لیوفیلکم LIOFILCHEM

محیط های کشت 100 و 500 گرمی لیوفیلکم
کلیک نماید

محیط کشت گیبکو

محیط کشت سلولی و سرم ها

برندهای gibco و...
کلیک نمایید

scharlau

محیط های کشت شارلو SCHARLAU

محیط کشت های شارلو اسپانیا
کلیک نمایید