بورت ساده

فروش بورت آزمایشگاهی ( لیست قیمت بورت )

بورت وسیله‌ای شیشه‌ای است که به شکل استوانه‌ای عمودی مدرج با شیری در انتها ساخته می‌شود. این وسیله برای ریختن حجم دقیقی از واکنشگرهای مایع در آزمایشهای شیمی مثل سنجش حجمی (تیتراسیون) مورد استفاده قرار می‌گیرد. بورت‌ها بسیار دقیق درجه بندی شده‌اند.

ساخته شده از شیشه پیرکس (بروسیلیکات 3.3) دارای دو نوع شیر شیشه ای و تفلون PTFE می باشد.

فروش بورت آزمایشگاهی

بورت 10 سی سی

جنس: پیرکس شیر شیشه ای
دقت: 0.02 میلی لیتر
قیمت:70000تومان

فروش بورت آزمایشگاهی

بورت 25 سی سی

جنس: پیرکس شیر شیشه ای
دقت: 0.05 میلی لیتر
قیمت: 70000 تومان

فروش بورت آزمایشگاهی

بورت 50 سی سی

جنس: پیرکس شیر شیشه ای
دقت: 0.1 میلی لیتر
قیمت: 70000 تومان

فروش بورت آزمایشگاهی

بورت 100 سی سی

جنس: پیرکس شیر شیشه ای
دقت: 0.2 میلی لیتر
قیمت:80000 تومان

بورت 10 سی سی

جنس: پیرکس شیر تفلون
دقت: 0.02 میلی لیتر
قیمت: 80000 تومان

بورت 25 سی سی

جنس: پیرکس شیر تفلون
دقت: 0.05 میلی لیتر
قیمت: 80000 تومان

بورت 50 سی سی

جنس: پیرکس شیر تفلون
دقت: 0.1 میلی لیتر
قیمت: 80000 تومان

بورت 100 سی سی

جنس: پیرکس شیر تفلون
دقت: 0.2 میلی لیتر
قیمت: 85000 تومان