سینک پلیمری و استیل ضد اسید آزمایشگاهی

همکاران گرامی جهت دریافت قیمت همکاری تماس حاصل فرمایید

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 60*45

قیمت 520/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 45*45

قیمت 480/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 30*30

قیمت 235/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 30*15 کاپ سینک

قیمت 130/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 16*16

قیمت 80/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید 15*30

همراه کف شوی (کاپ سینک) قیمت 375/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید 33*27

قیمت 525/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید 53.5*32.5

قیمت 745/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید 65*55

قیمت 920/000 تومان

به روز شده در تاریخ 97/9/1