سینک پلیمری و استیل ضد اسید آزمایشگاهی

همکاران گرامی جهت دریافت قیمت همکاری تماس حاصل فرمایید

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 60*45

قیمت 430/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 45*45

قیمت 380/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 30*30

قیمت 205/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 30*15 کاپ سینک

قیمت 115/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 16*16

قیمت 64/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید 15*30

همراه کف شوی (کاپ سینک) قیمت 280/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید 33*27

قیمت 415/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید 53.5*32.5

قیمت 530/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید 65*55

قیمت 605/000 تومان

به روز شده در تاریخ 97/4/1