سینک پلیمری و استیل ضد اسید آزمایشگاهی

همکاران گرامی جهت دریافت قیمت همکاری تماس حاصل فرمایید

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 60*45

قیمت 385/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 45*45

قیمت 345/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 30*30

قیمت 195/000

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 30*15 کاپ سینک

قیمت 115/000 تومان

سینک آزمایشگاهی پلیمری

سینک پلیمری ضد اسید 16*16

قیمت 65/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید 15*30

همراه کف شوی (کاپ سینک) قیمت 280/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید 33*27

قیمت 315/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید 53.5*32.5

قیمت 440/000 تومان

سینک استیل ضد زنگ

سینک استیل ضد اسید 65*55

قیمت 520/000 تومان