انواع سمپلر و دیسپنسرها

با توجه به نوع و میزان کاربرد انواع سمپلرهای آزمایشگاهی(میکروپیپیت)
از برندهای مطرح در سطح های مختلف قیمتی آماده عرضه به پژوهشگران و محققان عزیز می باشد.​

پی پت شارژر

پیپت گان برند آلمان

پیپت فیلر شارژی آکواجت هر دستگاه قیمت تماس

سمپلر برند

سمپلر متغییر 0/5-10 برند آلمان

قیمت 000/000 تومان
کیفیت بالا

سمپلر برند

سمپلر متغییر 10-100 برند آلمان

قیمت 000/000 تومان
کیفیت بالا

سمپلر برند

سمپلر متغییر 100-1000 برند آلمان

قیمت 000/000 تومان
کیفیت بالا

سمپلر دراگون

سمپلر متغییر 0/5-10 دراگون

هر دستگاه 310/000 تومان
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلر متغییر 10-100 دراگون

هر دستگاه 310/000
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلر متغییر 100-1000 دراگون

هر دستگاه 310/000
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلرهای متغییر دراگون

هر دستگاه کامل قابل اتوکلاو 460/000
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلرهای ثابت دراگون

هر دستگاه 250/000
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلر ثابت 10 میکرولیتر دراگون

هر دستگاه 250/000 تومان
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلرهای 1000_5000 میکرولیتر دراگون

هر دستگاه 330/000 تومان
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلرهای ثابت 5 میکرولیتر دراگون

هر دستگاه 250/000 تومان
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلر متغییر 010-1000 TRCO

هر دستگاه 250/000 اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلرهای متغییر TRCO

هر دستگاه 250/000 اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلرهای ثابت TRCO

هر دستگاه 210/000 اقتصادی

سمپلر ترمولب

سمپلر متغییر 20 تا 200 ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه 520/000
مقرون به صرفه

سمپلر ترمولب

سمپلر متغییر 10 تا 100 ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه 520/000
مقرون به صرفه

سمپلر ترمولب

سمپلر متغییر 100 تا 1000 ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه 520/000
مقرون به صرفه

سمپلر ترمولب

سمپلر متغییر 0.5 تا 10 ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه 520/000
مقرون به صرفه

سمپلر ترمولب

ست سمپلرهای متغییر ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه 520/000
مقرون به صرفه

پیپت شارژی

پیپت شارژی (پیپت گان) چینی

قیمت 950/000 تومان اقتصادی

فروش سمپلر اپندورف

سمپلر متغییر 0.5 تا 10 اپندورف

Eppendorf Research plus هر دستگاه 1/700/000 تومان
حرفه ای

فروش سمپلر اپندورف

سمپلر متغییر 10 تا 100 اپندورف

Eppendorf Research plus هر دستگاه 1/700/000 تومان
حرفه ای

فروش سمپلر اپندورف

سمپلر متغییر100 تا 1000 اپندورف

Eppendorf Research plus هر دستگاه 1/700/000 تومان حرفه ای

فروش سمپلر میکرولیت هند

سمپلر میکرولیت هند microlit

رنج 0.5 تا 10 میکرولیتر
قابل اتوکلاو
قیمت: 440/000 تومان

فروش سمپلر میکرولیت هند

سمپلر میکرولیت هند microlit

رنج 10 تا 100 میکرولیتر
قابل اتوکلاو
قیمت: 440/000 تومان

فروش سمپلر میکرولیت هند

سمپلر میکرولیت هند microlit

رنج 100 تا 1000 میکرولیتر
قابل اتوکلاو
قیمت:440/000

واردات و فروش سمپلرهای اپندورف

سمپلرهای اپندورف Eppendorf

واردات و فروش سمپلرهای اپندورف فروش ویژه

سمپلرهای برند آلمان

سمپلرهای برند آلمان Brand

واردات و فروش سمپلرهای برند
فروش ویژه

قیمت سمپلر دراگون

ست سمپلرهای دراگون dragon

سمپلر دراگون لب
فروش سمپلر دراگون
قیمت سمپلر دراگون
نمایندگی سمپلر دراگون

فروش سمپلر متغیر , انواع سمپلر متغیر , فروش سمپلر آزمایشگاهی , فروش سمپلر برند , فروش سمپلر آزمایشگاهی , سمپلر دراگون