انواع سمپلر و دیسپنسرها

با توجه به نوع و میزان کاربرد انواع سمپلرهای آزمایشگاهی(میکروپیپیت)
از برندهای مطرح در سطح های مختلف قیمتی آماده عرضه به پژوهشگران و محققان عزیز می باشد.​

پی پت شارژر

پیپت گان برند آلمان

پیپت فیلر شارژی آکواجت هر دستگاه قیمت تماس

سمپلر برند

سمپلر متغییر 0/5-10 برند آلمان

قیمت 1/440/000 تومان
کیفیت بالا

سمپلر برند

سمپلر متغییر 10-100 برند آلمان

قیمت 1/440/000 تومان
کیفیت بالا

سمپلر برند

سمپلر متغییر 100-1000 برند آلمان

قیمت 1/440/000 تومان
کیفیت بالا

سمپلر دراگون

سمپلر متغییر 0/5-10 دراگون

هر دستگاه 370/000 تومان
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلر متغییر 10-100 دراگون

هر دستگاه 370/000
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلر متغییر 100-1000 دراگون

هر دستگاه 370/000
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلرهای متغییر دراگون

هر دستگاه کامل قابل اتوکلاو 000/000
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلرهای ثابت دراگون

هر دستگاه 370/000
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلر ثابت 10 میکرولیتر دراگون

هر دستگاه 370/000 تومان
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلرهای 1000_5000 میکرولیتر دراگون

هر دستگاه 425/000 تومان
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلرهای ثابت 5 میکرولیتر دراگون

هر دستگاه 370/000 تومان
اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلر متغییر 010-1000 TRCO

هر دستگاه 000/000 اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلرهای متغییر TRCO

هر دستگاه 000/000 اقتصادی

سمپلر دراگون

سمپلرهای ثابت TRCO

هر دستگاه 000/000 اقتصادی

سمپلر ترمولب

سمپلر متغییر 20 تا 200 ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه قیمت تماس
مقرون به صرفه

سمپلر ترمولب

سمپلر متغییر 10 تا 100 ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه قیمت تماس
مقرون به صرفه

سمپلر ترمولب

سمپلر متغییر 100 تا 1000 ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه قیمت تماس
مقرون به صرفه

سمپلر ترمولب

سمپلر متغییر 0.5 تا 10 ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه قیمت تماس
مقرون به صرفه

سمپلر ترمولب

ست سمپلرهای متغییر ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه قیمت تماس
مقرون به صرفه

پیپت شارژی

پیپت شارژی (پیپت گان) چینی

قیمت 000/000 تومان اقتصادی

فروش سمپلر اپندورف

سمپلر متغییر 0.5 تا 10 اپندورف

Eppendorf Research plus هر دستگاه 0/000/000 تومان
حرفه ای

فروش سمپلر اپندورف

سمپلر متغییر 10 تا 100 اپندورف

Eppendorf Research plus هر دستگاه 0/000/000 تومان
حرفه ای

فروش سمپلر اپندورف

سمپلر متغییر100 تا 1000 اپندورف

Eppendorf Research plus هر دستگاه 0/000/000 تومان حرفه ای

فروش سمپلر میکرولیت هند

سمپلر میکرولیت هند microlit

رنج 0.5 تا 10 میکرولیتر
قابل اتوکلاو
قیمت: 000/000 تومان

فروش سمپلر میکرولیت هند

سمپلر میکرولیت هند microlit

رنج 10 تا 100 میکرولیتر
قابل اتوکلاو
قیمت: 000/000 تومان

فروش سمپلر میکرولیت هند

سمپلر میکرولیت هند microlit

رنج 100 تا 1000 میکرولیتر
قابل اتوکلاو
قیمت:000/000

واردات و فروش سمپلرهای اپندورف

سمپلرهای اپندورف Eppendorf

واردات و فروش سمپلرهای اپندورف فروش ویژه

سمپلرهای برند آلمان

سمپلرهای برند آلمان Brand

واردات و فروش سمپلرهای برند
فروش ویژه
قیمت:4/210/000 تومان

قیمت سمپلر دراگون

ست سمپلرهای دراگون dragon

سمپلر دراگون لب
فروش سمپلر دراگون
قیمت سمپلر دراگون
نمایندگی سمپلر دراگون

قیمت میکروپیپت , فروش سمپلر متغیر , انواع سمپلر متغیر , فروش سمپلر آزمایشگاهی , فروش سمپلر برند , فروش سمپلر آزمایشگاهی , سمپلر دراگون

به روز رسانی قیمت 1/9/97

سمپلر اپندورف , سمپلر چیست , سمپلر برند , سمپلر آزمایشگاهی چیست , سمپلر متغیر , سمپلر دراگون , سمپلر سارتریوس , خرید پستی سمپلر متغیر