انواع سمپلر و دیسپنسرها

فروش سمپلر دراگون , سمپلر برند , ترمولب فنلاند وcapp دانمارک

با توجه به نوع و میزان کاربرد انواع سمپلرهای آزمایشگاهی(میکروپیپیت)از برندهای مطرح در سطح های مختلف قیمتی آماده عرضه به پژوهشگران و محققان عزیز می باشد.​

photo 2017 08 26 12 27 09 - انواع سمپلر و دیسپنسرها

پیپت گان برند آلمان

پیپت فیلر شارژی آکواجت هر دستگاه قیمت تماس

برند - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلر متغییر 0/5-10 برند آلمان

قیمت 1/550/000 تومان
کیفیت بالا

برند - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلر متغییر 10-100 برند آلمان

قیمت 1/550/000 تومان
کیفیت بالا

برند - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلر متغییر 100-1000 برند آلمان

قیمت 1/550/000 تومان
کیفیت بالا

Single Channel Adjustable Volume Pipettor Pipettes MicroPette Pipette - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلر متغییر 0/5-10 دراگون

هر دستگاه420/000 تومان
اقتصادی

Single Channel Adjustable Volume Pipettor Pipettes MicroPette Pipette - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلر متغییر 10-100 دراگون

هر دستگاه 420/000
اقتصادی

Single Channel Adjustable Volume Pipettor Pipettes MicroPette Pipette - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلر متغییر 100-1000 دراگون

هر دستگاه 420/000
اقتصادی

Single Channel Adjustable Volume Pipettor Pipettes MicroPette Pipette - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلرهای متغییر دراگون

هر دستگاه کامل قابل اتوکلاو 000/000
اقتصادی

Single Channel Adjustable Volume Pipettor Pipettes MicroPette Pipette - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلرهای ثابت دراگون

هر دستگاه 420/000
اقتصادی

Single Channel Adjustable Volume Pipettor Pipettes MicroPette Pipette - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلر ثابت 10 میکرولیتر دراگون

هر دستگاه 420/000 تومان
اقتصادی

Single Channel Adjustable Volume Pipettor Pipettes MicroPette Pipette - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلرهای 1000_5000 میکرولیتر دراگون

هر دستگاه 450/000 تومان
اقتصادی

Single Channel Adjustable Volume Pipettor Pipettes MicroPette Pipette - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلرهای ثابت 5 میکرولیتر دراگون

هر دستگاه 410/000 تومان
اقتصادی

Single Channel Adjustable Volume Pipettor Pipettes MicroPette Pipette - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلر متغییر 010-1000 TRCO

هر دستگاه 000/000 اقتصادی

Single Channel Adjustable Volume Pipettor Pipettes MicroPette Pipette - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلرهای متغییر TRCO

هر دستگاه 000/000 اقتصادی

Single Channel Adjustable Volume Pipettor Pipettes MicroPette Pipette - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلرهای ثابت TRCO

هر دستگاه 000/000 اقتصادی

سمپلر ترمولب

سمپلر متغییر 20 تا 200 ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه قیمت680/000
مقرون به صرفه

سمپلر ترمولب

سمپلر متغییر 10 تا 100 ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه قیمت 680/000
مقرون به صرفه

سمپلر ترمولب

سمپلر متغییر 100 تا 1000 ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه قیمت 680/000
مقرون به صرفه

سمپلر ترمولب

سمپلر متغییر 0.5 تا 10 ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه قیمت680/000
مقرون به صرفه

سمپلر ترمولب

ست سمپلرهای متغییر ترمولب Thermo lab

ساخت کشور فنلاند
هر دستگاه قیمت680/000
مقرون به صرفه

پیپت شارژی

پیپت شارژی (پیپت گان) چینی

قیمت 000/000 تومان اقتصادی

فروش سمپلر اپندورف

سمپلر متغییر 0.5 تا 10 اپندورف

Eppendorf Research plus هر دستگاه 0/000/000 تومان
حرفه ای

فروش سمپلر اپندورف

سمپلر متغییر 10 تا 100 اپندورف

Eppendorf Research plus هر دستگاه 0/000/000 تومان
حرفه ای

فروش سمپلر اپندورف

سمپلر متغییر100 تا 1000 اپندورف

Eppendorf Research plus هر دستگاه 0/000/000 تومان حرفه ای

فروش سمپلر کپ دانمارک

سمپلر متغییر 0.5 تا 10 کپ دانمارک

pipette capp
هر دستگاه 1/500/000 تومان
حرفه ای

فروش سمپلر کپ دانمارک

سمپلر متغییر 10 تا 100
کپ دانمارک

pipette capp
هر دستگاه 1/500/000 تومان
حرفه ای

فروش سمپلر کپ دانمارک

سمپلر متغییر100 تا 1000
کپ دانمارک

pipett cap
1/500/000
تومان
حرفه ای

فروش سمپلر میکرولیت هند

سمپلر میکرولیت هند microlit

رنج 0.5 تا 10 میکرولیتر
قابل اتوکلاو
قیمت: 000/000 تومان

فروش سمپلر میکرولیت هند

سمپلر میکرولیت هند microlit

رنج 10 تا 100 میکرولیتر
قابل اتوکلاو
قیمت: 000/000 تومان

فروش سمپلر میکرولیت هند

سمپلر میکرولیت هند microlit

رنج 100 تا 1000 میکرولیتر
قابل اتوکلاو
قیمت:000/000

eppendorf research plus - انواع سمپلر و دیسپنسرها

سمپلرهای اپندورف Eppendorf

واردات و فروش سمپلرهای اپندورف فروش ویژه

سمپلرهای برند آلمان

سمپلرهای برند آلمان Brand

واردات و فروش سمپلرهای برند
فروش ویژه
قیمت:4/210/000 تومان

قیمت سمپلر دراگون

ست سمپلرهای دراگون dragon

سمپلر دراگون لب
فروش سمپلر دراگون
قیمت سمپلر دراگون
نمایندگی سمپلر دراگون

سمپلر اپندورف , سمپلر چیست , سمپلر برند , سمپلر آزمایشگاهی چیست , سمپلر متغیر , سمپلر دراگون , سمپلر سارتریوس , خرید پستی سمپلر متغیر , قیمت میکروپیپت , فروش سمپلر متغیر , انواع سمپلر متغیر , فروش سمپلر آزمایشگاهی , فروش سمپلر برند , فروش سمپلر آزمایشگاهی , سمپلر دراگون , نمایندگی سمپلر گیلسون , سمپلر گیلسون , قیمت سمپلر سارتریوس , سمپلر متغییر , قیمت ست سمپلر , نمایندگی سمپلر capp , قیمت سمپلر capp , قیمت سمپلر چند کانانه