فروش آون آزمایشگاهی

فروش انواع فور (Laboratory oven ) آزمایشگاهی

آون OVEN یا فور آزمایشگاهی جهت خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه ای و فلزی استفاده می‌شود. به طور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا حدود 300 درجه سانتیگراد کار می کنند.

علمینوگستر انواع آون های دیجیتال و هوشمند در حجم های مختلف با کیفیت و قیمت رقابتی و گارانتی را  برای نیاز های مختلف ارائه می نماید.

خرید آون هوشمند

فور ساده 22 لیتری محفظه آلومینیوم

قیمت :

خرید آون هوشمند

فور ساده 22 لیتری محفظه استیل

قیمت

خرید آون هوشمند

فور ساده 35 لیتری محفظه آلومینیوم

قیمت

خرید آون هوشمند

فور ساده 35 لیتری محفظه استیل

قیمت

خرید آون هوشمند

فور ساده 55 لیتری محفظه آلومینیوم

قیمت

خرید آون هوشمند

فور دیجیتال 55 لیتری محفظه استیل

قیمت

خرید آون هوشمند

فور دیجیتال 55 لیتری محفظه آلومینیوم

قیمت

خرید آون هوشمند

فور دیجیتال 55 لیتری محفظه استیل

قیمت

فروش فور فن دار

فور هوشمند 55 لیتری فن دار محفظه آلومینیوم

قیمت

فروش فور فن دار

فور هوشمند 55 لیتری فن دار محفظه استیل

قیمت

خرید آون هوشمند

فور هوشمند 55 لیتری محفظه آلومینیوم

قیمت

خرید آون هوشمند

فور هوشمند 55 لیتری محفظه استیل

قیمت

خرید آون هوشمند

فور هوشمند 35 لیتری محفظه آلومینیوم

قیمت

خرید آون هوشمند

فور هوشمند 35 لیتری محفظه استیل

قیمت

خرید آون هوشمند

فور هوشمند 22 لیتری محفظه آلومینیوم

قیمت

خرید آون هوشمند

فور هوشمند 22 لیتری محفظه استیل

قیمت

فروش آون 100 لیتری

فور هوشمند 100 لیتری محفظه آلومینیوم

قیمت

فروش آون 100 لیتری

فور هوشمند 100 لیتری محفظه استیل

قیمت

فروش آون 100 لیتری

فور هوشمند 140 لیتری محفظه آلومینیوم

قیمت

فروش آون 100 لیتری

فور هوشمند 140 لیتری محفظه استیل

قیمت

فروش آون 100 لیتری

فور هوشمند 200 لیتری محفظه آلومینیوم

قیمت

فروش آون 100 لیتری

فور هوشمند 200 لیتری محفظه استیل

قیمت

فروش آون 100 لیتری

فور هوشمند 100 لیتری فن دار محفظه آلومینیوم

قیمت

فروش آون 100 لیتری

فور هوشمند 100 لیتری فن دار محفظه استیل

قیمت

فروش آون 100 لیتری

فور هوشمند 140 لیتری فن دار محفظه آلومینیوم

قیمت

فروش آون 100 لیتری

فور هوشمند 140 لیتری فن دار محفظه استیل

قیمت

فروش آون 100 لیتری

فور هوشمند 200 لیتری فن دار محفظه آلومینیوم

قیمت

فروش آون 100 لیتری

فور هوشمند 200 لیتری فن دار محفظه استیل

قیمت